söndag

Allt vad ni behöver - Fil 4

Bibelläsning: Filipperbrevet 4
"Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus." (Fil 4:6-7 FB)

Får man be om allt, är det många som frågar. Bibeln svarar att vi får tala om alla våra önskningar för Gud. Han lovar inte att vi ska få allt vi ber om. Han lovar att då vi delar våra önskningar med Honom kommer Hans frid att bevara våra hjärtan och tankar.

Gud lovar, i samma kapitel, att ge oss allt vad vi behöver (v.19)

"Ofta jag min frid förlorar
Och bekymmer hjärtat tär.
Därför att jag ej i bönen
Allting fram till honom bär"

(Vilken vän jag har i Jesus)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar