onsdag

Fri från skuld - Kol 2

Bibelläsning: Kolosserbrevet 2
"Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset." (Kol 2:13-14 FB)
Jesus har köpt dig fri. Han fick betala dyrt. Du kan få ta emot förlåtlelse genom Jesu död på korset. Ditt register på alla dina överträdelser som ständigt anklagar dig har han spikat fast på korset - du är fri!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar