måndag

Nytt medborgarskap - Kol 1

Bibelläsning: Kolosserbrevet 1
"Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike" (Kol 1:13 FB)
Att bli kristen innebär att byta medborgarskap. Gud har befriat oss från mörkrets välde och placerat oss i det nya riket.

I det nya riket gäller nya lagar, ny kultur, nytt sätt att leva och framför allt: en ny kung! Att vara kristen är att bekänna Jesus som Herre! (Rom 10:9)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar