tisdag

Född av Ande - Evigt liv - Joh 3

Bibelläsning: Johannesevangeliet 3
"Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv." (Joh 3:16 FB)

I detta kapitel talar Jesus om nödvändigheten att födas på nytt. "Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande"(Joh 3:6 FB).

Jesus talar också om varför han kom till världen: för att ge evigt liv till var och en som tror på honom (Joh 3:16+36).

Vi får inte evigt liv på grund av våra gärningar eller på grund av att vi är snälla. Vi får evigt liv genom vår tro på Jesus.

-Borde jag inte vara ivrigare att berätta detta för andra?

måndag

"Gör vad han än säger till er" - Joh 2

Bibelläsning: Johannesevangeliet 2
"Gör vad han än säger till er" (Joh 2:5 FB)

Det var Bröllop i Kana. Jesus skulle snart göra sitt första under där han förvandlade vatten till vin. Maria säger till tjänarna: "Gör vad han än säger till er".

Varje gång Jesus gör ett under, också i våra dagar, verkar det behövas en lydig människa som "gör vad han än säger till er".

-Hälp mig i dag att göra vad du säger och låta din kraft, kärlek och närvaro manifesteras.

Första Johannesbrevet


Kortkommentarer, "mannakorn", till den dagliga bibelläsningen av Första Johannesbrevet.

1 Joh 1 - Att vandra i ljuset
1 Joh 2 - Håll fast vid hans ord
1 Joh 3 - Världens hat
1 Joh 4 - "Han som är i er är större"
1 Joh 5 - Vad är det som besegrar världen?

söndag

Nåd och sanning - Joh 1

Bibelläsning: Johannes 1
"Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning" (Joh 1:14 FB)

Jesus kom med nåd och sanning. Många betonar bara det ena: nåd eller sanning. En del betonar sanningen om rätt och fel utan att ta med nåden. Då hamnar man i lagiskhet. Andra betonar nåden som en självklarhet, precis som om det inte fanns någon sanning, eller som om sanningen vore relativ.

Om det inte fanns någon sanning om rätt och fel, då kan ju ingen göra fel, och då behövs det ingen nåd. Kan vi inte göra fel behöver vi ingen förlåtelse och då dog ju Jesus på korset helt i onödan.

-Tack Jesus att du kom med både och: Nåd och sanning.

lördag

Andra Petrusbrevet

Kortkommentarer, "mannakorn", till den dagliga bibelläsningen av Andra Petrusbrevet.

Att förlåta -Filemon

Bibelläsning: Brevet till Filemon
"Kanske blev han skild från dig en tid, för att du skulle få honom tillbaka för alltid, inte längre som en slav utan som något mer: en älskad broder" (Filemon 15-16).

Onesimus hade varit slav hos Filemon. Han hade kanske rymt, stulit saker eller åstadkommit annan skada. Nu hade Onesimus blivit frälst under Paulus tid som fånge i Rom. Paulus, som tidigare lett Filemon till att bli frälst, ber honom nu att ta emot Onesimus inte som en slav utan som en broder i Kristus.

Vad vi inte får veta i brevet till Filemon är vad som hände när Onesimus kom hem till Filemon. Kunde Filemon förlåta? Kunde han glömma de oförätter han blivit utsatt för? Kunde han lämna bakom sig besvikelse och hat för att han blivit bedragen?

-Skulle jag ha kunnat det?

fredag

Vad är det som besegrar världen? - 1 Joh 5

Bibelläsning: 1 Johannesbrevet 5
"Detta är kärleken till Gud: att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga. Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?" (1 Joh 5:3-5 FB)

På nytt uttrycks sambandet mellan att lyda Guds ord och kärleken till Gud (se 1 Joh 2).

I kapitel 4 talades det om att den som bor i oss är större än den som i världen (1 Joh 5:4). Här talas det om vad som besegrar världen: vår tro! Men inte vår tro på vad som helst, utan vår tro på "att Jesus är Guds son" (1 Joh 5:5).

-Tack att segern är inom räckhåll. Tack att min tro på dig kan förändra förhållanden.

"Han som är i er är större" - 1 Joh 4

Bibelläsning: 1 Johannesbrevet 4
"Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen" (1 Joh 4:4)

Då jag blir en kristen blir jag ett tempel för den Helige Ande. Guds närvaro, kraft och kärlek bor sedan ständigt i mig. Ibland glömmer vi bort att den som väckte upp Jesus från de döda bor i oss (Ef 1:18-21).

-Hjälp mig att vara medveten om din närvaro, kärlek och kraft i mig.

onsdag

Världens hat - 1 Joh 3

Bibelläsning: 1 Johannesbrevet 3
"Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom." (1 Joh 3:1 FB)

Att bli Guds barn innebär, enligt detta kapitel, att "vi har gått över från döden till livet" (1 Joh 3:14 FB). De som ännu inte har gått över till livet förstår oss inte "Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom" (1 Joh 3:1 FB). Det kan till och med vara så att världen hatar oss, därför att det levande automatiskt blir en anklagelse mot det som är dött, och det som är ljus blir automatiskt en anklagelse mot det som trivs bäst i mörkret. "Bröder, var inte förvånade över att världen hatar er" (1 Joh 3:13 FB)

tisdag

Håll fast vid hans ord - 1 Joh 2

Bibelläsning: 1 Johannesbrevet 2
"Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål" (1 Joh 2:5 FB)

Vår kärlek till Gud visar sig i om vi håller fast vid hans ord. "Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig" (Joh 14:21 FB) och "Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina bud" (Joh 14:24 FB).

Vi kan inte älska Jesus och samtidigt ignorera det han säger.

måndag

Att vandra i ljuset - 1 Joh 1

Bibelläsning: 1 Johannesbrevet 1
"Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd." (1 Joh 1:7 FB)

Att vandra i ljuset, att inte ha några delar av livet som inte tål ljuset, innebär öppenhet och gemenskap med andra människor.

Att inte försöka dölja sina synder, utan att öppet bekänna dem inför Herren, leder också till att vi får leva i ett ständig mottagande av förlåtelse (1 Joh 1:9)

-Hjälp mig, Herre, att vandra i ljuset

söndag

Första Petrusbrevet

Kortkommentarer, "mannakorn", till den dagliga bibelläsningen av Första Petrusbrevet.

1 Pet 1 - Utlänningar
1 Pet 2 - Från mörker till ljus
1 Pet 3 - "Var alltid beredd"
1 Pet 4 - Förvaltare
1 Pet 5 - Den ädla konsten att kasta bekymmer

Väx till i nåd och kunskap - 2 Pet 3

Bibelläsning: 2 Petrusbrevet 3

"Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus" (2 Pet 3)

Hur växer man i nåd? Nåd innebär att man får något som man egentligen inte förtjänat. Att växa i nåd innebär då att bli mer och mer beroende av vad Gud kan göra genom mig än vad jag själv kan prestera.

Då det står att vi ska växa till i kunskap, handlar det inte om vilken kunskap som helst. Det handlar om kunskapen om Jesus. Att lära känna honom mer och mer.

-Gud, hjälp mig i dag att växa till i nåd och i kunskap om dig.

lördag

Källor utan vatten - 2 Pet 2

Bibelläsning: 2 Petrusbrevet 2
"Dessa människor är som källor utan vatten..." (2 Pet 2:17 FB)

Detta kapitel handlar om falska lärare, om människor som talar tomma ord, om människor som har lämnat Guds väg, om människor som är som källor utan vatten.

Då man ser en källa i öknen väcks törsten och man förväntar sig att det ska finnas friskt, gott vatten. Det finns också människor som på utsidan ser ut som källor där man kan förvänta att Guds liv bor. Men då man förväntar sig det friska levande vattnet är det bara ett tomt skal vi möter. De ser ut som en källa. Men en källa utan vatten har förlorat sin funktion.

"På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: "Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger." (Joh 7:37-38)

-Gud, låt det vara så i mitt liv!

fredag

"snubbla och falla" - 2 Pet 1

Bibelläsning: 2 Petrusbrevet 1
"Var desto ivrigare, mina bröder, att göra er kallelse och utkorelse fast. Gör ni det, skall ni aldrig någonsin snubbla och falla." (2 Pet 1:10)

Om man vet vart man är på väg minskar risken för att "snubbla och falla" verkar bibelordet säga.

Jag tror att det högsta måttet av livskvalitet är att ha gjort sin kallelse och utkorelse fast. Att veta vart man är på väg. Att förstå vad man är till för. Att ha en mening med sitt liv.

Dessutom blir livet mycket enklare i valsituationer. Om jag har bestämt mig och vet vad som är min livsuppgift blir det enklare att välja bort många saker.

-Gör det tydligt för mig, Gud, vilken som är min livsuppgift.

torsdag

Den ädla konsten att kasta bekymmer - 1 Pet 5

Bibelläsning: 1 Petrusbrevet 5
"Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er." (1 Pet 5:7)

Gud uppmanar oss att kasta våra bekymmer på honom. Att kasta innebär att bli av med dem fort. Han vill inte att vi ska gå och bära på dem. Han tar hand om dem.

Det står också varför vi tryggt kan kasta våra bekymmer på honom: Därför att han har omsorg om oss.

Han har omsorg om dig. Därför kan du tryggt kasta dina bekymmer på honom.

-Vilka bekymmer är du beredd att kasta på honom i dag? Han ber dig att kasta alla.

onsdag

Kolosserbrevet

Kortkommentarer, "mannakorn", till den dagliga bibelläsningen av Kolosserbrevet.

Kol 1 - Räddad!
Kol 2 - Lev då i honom
Kol 3 - Låt Kristi frid regera i era hjärtan
Kol 4 - "Se till att du fullgör den tjänst du fått av Herren"

Förvaltare - 1 Pet 4

Bibelläsning: 1 Petrusbrevet 4
"Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd" (1 Pet 4:10 FB)

Hur förvaltar jag Guds nåd? Paulus säger: "Jag kastar inte bort Guds nåd" (Gal 2:21). Vad betyder det att kasta bort Guds nåd?

En förvaltare är någon som har hand om någon annans saker och som sköter dem som ägaren vill att de ska bli skötta. Gud vill att hans nåd ska nå fram till så många människor som möjligt.

Kan jag förvalta Guds nåd i dag så att den når fram till en annan människa?

tisdag

"Var alltid beredd" - 1 Pet 3

Bibelläsning: 1 Petrusbrevet 3
"Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger" (1 Pet 3:15 FB)

Gud förbereder ständigt tillfällen där jag får vittna om min tro och det hopp jag äger (Ef 2:10).

-Är jag då beredd?
-Tar jag de tillfällen som Herren ger mig?
-Kommer jag att få ett gudagivet tillfälle i dag?
-Jag kanske är Guds möjlighet att nå fram till den människan.

Hjälp mig att göra det ödmjukt, med respekt (2 Pet 3:16 FB)

måndag

Från mörker till ljus - 1 Pet 2

Bibelläsning: 1 Petrus brev 2
" Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus." (1 Pet 2 FB)

Han har fört oss från mörkret till ljuset. Han förvandlar oss till ett heligt folk för att vi ska förkunna hans härliga gärningar.

Frank Mangs skriver i en av sina böcker: "Guds enda väg till världen går genom de helgades liv."

-Har Gud en väg till världen genom mitt liv?

söndag

Utlänningar - 1 Pet 1

Bibelläsning: 1 Petrus brev 1
"Till er som tillhör Gud och är främlingar i den här världen" (1 Pet 1:1 LB)

Vid flera tilllfällen i Nya Testamentet betecknas de kristna som utlänningar eller främlingar. Det syftar på att de är medborgare i ett annat rike: Guds rike. De finns bara temporärt här på jorden. Snart ska de resa "hem" till det rike de tillhör.

De är människor som "friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder" (1 Pet 1:18). "Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike" (Kol 1:13).

Kristna tillhör ett annat rike. "Mitt rike hör inte till denna världen", säger Jesus.(Joh 18:36).

De gamla sångerna handlade mycket om vår rätta hemvist. "Jag är en gäst och främling", "Mitt rätta hem är i himlen", "Jag är blott en pilgrim".

-Har vi tappat det perspektivet?
-Vet vi var vi har vår huvudsakliga medborgarskap?
-Vet vi vart vi är på väg?

Det är viktiga frågor. Svaren på de frågorna avgör hur vi lever våra liv i dag.

lördag

"Se till att du fullgör den tjänst du fått av Herren"

Bibelläsning: Kolosserbrevet 4
"Se till att du fullgör den tjänst du fått av Herren" (Kol 4:17)

Paulus uppmanar Arkippos att fullgöra sin tjänst. Paulus ber också om förbön att Gud ska öppna en dörr för hans tjänst.

-Vilken tjänst har jag fått av Herren? (Om du tror att du inte fått någon tjänst, så är det fel svar)
-På vilket sätt kan jag fullgöra, eller förbereda mig för, min tjänst i dag?
-Be Gud att han öppnar en dörr för min tjänst
-Be för andra som är i tjänst att Gud ska öppna en dörr för dem

fredag

Låt Kristi frid regera i era hjärtan - Kol 3

Bibelläsning: Koloserbrevet 3
"Låt Kristi frid regera i era hjärtan" (Kol 3:15 FB)

Den som regerar är den som bestämmer. Det är så mycket som vill regera i våra hjärtan: fruktan, avundsjuka, bitterhet och oro. Men bibelordet uppmanar oss att låta något annat regera i våra hjärtan: Kristi frid.

Ett sätt att låta Kristi frid regera i ditt inre är att lyssna till vad Herren vill säga till dig. Den efterföljande versen säger: "Låt Kristi ord rikligt bo hos er" (Kol 3:16).

Låt oss i dag betsämma oss för att låta Kristi frid regera i vårt inre. Låt oss i dag ta emot Guds ord som vill tala uppbyggelse, uppmuntran och förmaning in i våra liv (1 Kor 14:3).

torsdag

Lev då i honom - Kol 2

Bibelläsning: Kolosserbrevet 2
"Ni har lärt känna herren Kristus Jesus, lev då i honom, med rot och grund i honom" (Kol 2:6-7)

Det finns ett centrum i kristen tro: Jesus. I detta kapitel varnar Paulus för att fastna i mänskliga bestämmelser och förhållningssätt. Paulus skriver:
-Låt ingen göra er till fångar... (Kol 2:8)
-Låt er inte berövas segern..(Kol 2:18)

Det är lätt att vårt fokus flyttas från Jesus till vårt sätt att tillbe, vår religiösa kultur, vårt sätt att vara kristna.

Centrum är Kristus. Jag vill lära känna honom mer och mer och ha min grund i honom och inte i något annat.

onsdag

Räddad! - Kol 1

Bibelläsning: Kolosserbrevet 1
"Han har räddat oss ur mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike" (Kol 1:13)

Herren har utfört en räddningsaktion. "Hela världen ligger i den Ondes våld" (1 Joh 5:19), men Herren har befriat oss och placerat oss i sin älskade sons rike. Det är som att tillhöra en motståndsarmé under ockupation.

-Tack att jag får vara räddad från mörkrets välde
-Hjälp mig att samverka med dig så att fler kan räddas

tisdag

"Gör er inga bekymmer"

Bibelläsning: Filipperbrevet 4
"Gör er inga bekymmer, utan när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar" (Fil 4:6)

Det står inte att vi inte ska ha bekymmer. Det står att vi inte ska göra bekymmer. Vi kan många gånger vara mycket duktiga på att göra, tillverka, bekymmer. Men bibelordet säger inte bara att vi inte ska göra bekymmer, det står också vad vi ska göra i stället. Och vad som blir resultatet.

(1)Gör er inte bekymmer. I stället ska vi (2)tala om alla önskningar för Herren. Resultatet blir då att (3)Guds frid skyddar våra tankar (Fil 4:7).

-Hjälp mig att leva efter det receptet i dag.

måndag

"Gripen av Kristus" - Fil 3

Bibelläsning: Filipperbrevet 3
"...jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus" (Fil 3:12 FB)

Det började med att Paulus reste ut för att gripa de kristna (Apg 9). Men den resan slutade med att Paulus själv blev gripen av Kristus Jesus. Efter den dagen var paulus prioriteringar tydliga: Han var gripen av Jesus.

Det finns många andra saker man kan bli gripen av. Saker som tar herraväldet över vårt fokus. Det finns till och med religiösa saker som kan stjäla vårt fokus. Men Paulus var inte gripen av kristendomens lära eller av kyrkans utbredning. Han var i första hand gripen av Kristus Jesus själv.

-Vad är jag gripen av? Vad är det som tar min tid, mina tankar, min energi?
-Vill jag vara gripen av Kristus Jesus?

Ljus i mörkret - Fil 2

Bibelläsning: Filipperbrevet 2
"...så att ni blir oförvitliga och rena, Guds fläckfria barn mitt i ett ont och fördärvat släkte, där ni lyser som stjärnor på himlen, när ni håller er till livets ord" (Fil 2:15-16)

De som håller fast vid Guds ord kommer att lysa som stjärnor i en mörk natt. Det är inte alla som kommer att uppskatta att det kommer ljus på det som trivs bäst i mörkret. Det är inte säkert att man blir uppskattad om man håller fast vid Gud ord i en tid då det "mänskliga förnuftet", eller "det som jag känner är rätt" dominerar.

Gud kallar människor i dag som ska lysa som stjärnor i den mörka tid vi lever i.

"Tack vare era böner" - Fil 1

Bibelläsning: Filipperbrevet 1
"Jag vet att allt detta kommer att leda till min räddning, tack vare era böner och den hjälp som Jesu Kristi ande ger" (Fil 1:19)

Paulus förlitade sig på att det fanns syskon som bad för honom under livets alla förhållanden. Kristna är inte isolerade från varandra, de är lemmar på samma kropp, de "kämpar sida vid sida" (Fil 1:27). Även om vi inte alltid fysiskt kan stå sida vid sida, kan vi genom våra förböner ställa oss vid sidan av en person som behöver våra förböner.

Be Gud visa dig en person, eller några personer, som du under en tidsperiod ska stå sida vid sida med i din förbönstjänst.

söndag

Förkunna och bota sjuka

Bibelläsning: Apostlagärningarna 28
”...ända till jordens yttersta gräns” (Apg 1:8)

I det första kapitlet i Apg fick lärjungarna i uppdrag att föra ut evangeliet till jordens yttersta gräns. Apg slutar vid den tidens världscentrum, Rom.

Då Jesus första gången sände ut sina lärjungar befallde han dem att ”förkunna... och bota sjuka” (Matt 10:7-8). Ända till det sista kapitlet var Paulus trofast lärjungarnas uppdrag:
-Han botade (Apg 28: 8+9)
-Han förkunnade (Apg 28:23+31)

I dag är vi som lärjungar i dag som får fullfölja uppdraget:
-att förkunna evangeliet
-att hela det som är sjukt

torsdag

Frukta inte - Apg 27

Bibelläsning: Apostlagärningarna 27
"Frukta inte" (Apg 27:24)

Paulus var fånge på ett skepp på väg mot Rom. De råkade ut för en häftig storm. De försökte på allt sätt bemästra situationen. De kastade skeppets utrustning överbord. De hade inte ätit på flera dagar. "Varken sol eller stjärnor syntes på flera dygn, och stormen låg på, så att vi till sist förlorade allt hopp om räddning" (Apg 27:20).

Då de hade förlorat allt hopp kom en ängel från Gud till Paulus och sa: "Frukta inte...var vid gott mod" (Apg 27:24-25). Paulus deklarerar också för alla på skeppet att han hade tilltro till Gud att det skulle bli som han har sagt (Apg 27:25).

Tilltron till Gud och vad han har sagt återskapar hoppet. Herren kommer till oss i dag med sina löften om vägledning och kraft och han säger också i dag: "Frukta inte".

Då jag sätter min tro och min tillit till Gud och vad han har sagt får jag hopp för framtiden. Och hoppet frigör energi att handla...

Olydig? - Apg 26

Bibelläsning: Apostlagärningarna 26
"Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen..." (Apg 26:19)

Paulus hade fått ett uppdrag av Gud. Ingenting ser ut att ha haft högre prioritet i Paulus liv än att vara lydig och trogen sitt himmelska uppdrag. Han fortsätter meningen: "...utan jag har predikat först i Damaskus och i Jerusalem och hela Judeen och sedan ute bland hedningarna..." (Apg 26:20)

Du och jag har också fått ett uppdrag, även om vi alla kanske inte har fått det i form av en syn. Du och jag kanske har gett Gud löften om vad vi vill göra med våra liv för Herren.

Hur kan jag vara lydig mot mitt himmelska uppdrag i dag? Den närmaste tiden?

onsdag

Jesus lever! - Apg 25

Bibelläsning: Apostlagärningarna 25
"...en viss Jesus som var död men som Paulus påstod var i livet." (Apg 25:19 FB)

Då Festus, som inte visste så mycket om kristendomen, skulle förklara vad det var Paulus var anklagad för, sa han att det hela handlade om en viss Jesus som var död men som Paulus påstod var i livet.

Utan att förstå det, hade Festus förstått vad kristendomen egentligen handlar om. Det är inte en ny lära eller uppsättning av ritualer. Det är ett liv i relation med en som har uppstått från de döda: Jesus.

Det enda som man måste tro för att bli frälst är att Jesus har uppstått från de döda och att han lever i dag (Rom 10:9).

Jesus lever och är ständigt vid min sida. Vad får det för konsekvenser för mig i dag?

tisdag

Jag tror på Guds ord - Apg 24

Bibelläsning: Apostlagärningarna 24
"...jag tror på allt som lagen säger och allt som står skrivet hos profeterna." (Apg 24:14)

På samma sätt som Jesus bekänner Paulus sin tro på det skrivna gudsordet. Frälsningsarméns första lärosats bekänner också sin tilltro till Guds ord: "Vi tror att Gamla och Nya testamentets skrifter är givna av Gud genom inspiration och att de allena utgör det gudomliga rättesnöret för kristen tro och kristet liv."

Jag vill också vara med och bekänna min tro på Guds ord, i en tid då så många människor förnekar Guds ord och många styrs av vad de "tycker" är rätt i stället för att lita på Guds ord.

måndag

"Var vid gott mod" - Apg 23

Bibelläsning: Apostlagärningarna 23
"Följande natt kom Herren till honom och sade: ´Var vid gott mod´." (Apg 23:11 FB)

I kapitel efter kapitel är Paulus fängslad. Han förs från förhör till förhör och blir utsatt för sammansvärjningar. Då, mitt under natten då allt är som mörkast kommer Herren och säger till honom: ´Var vid gott mod´.

Så kan vi också uppleva det. Då allt ser hopplöst ut. Då vi inte ser någon utväg och allt är mörkt. Då står Herren vid vår sida och försäkrar oss att vi inte är ensamma. Han säger till oss ´var vid gott mod´. Han kanske till och med säger: ´Jag vet en väg vidare. Följ mig!´

söndag

På väg... - Apg 22

Bibelläsning: Apostlagärningarna 22
"Jag förföljde 'den vägen' ända till döds och grep både män och kvinnor och satte dem i fängelse."(Apg 22:4 FB)

Då Paulus i ett av sina försvarstal berättar sin livshistoria, talar han också om hur han tidigare förföljde de kristna. De kristna kallades "den vägen".

Uttrycket "den vägen" kan föra tankarna i flera riktningar:

1. Att man var på väg mot ett mål. Evighetshoppet, längtan att få möta Jesus i himlen, var och är ett kännetecken på levande kristendom.

2. En väg är till för att komma framåt. Det kristna livet får inte stagnera. Det är en ständig utveckling mot Kristus-likhet.

3. En kristen är på väg med ett uppdrag, ett budskap. till omvärlden. Paulus beskriver sitt uppdrag med några ord han fick vid sin kallelse: "Ty du skall vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört." (Apg 22:15)

Hur är det med mig:
-har jag ett levande evighetshopp?
-utvecklas jag i mitt kristna liv eller har jag stagnerat?
-vad är mitt uppdrag till min omvärld och hur för jag ut det?