måndag

"Tack vare era böner" - Fil 1

Bibelläsning: Filipperbrevet 1
"Jag vet att allt detta kommer att leda till min räddning, tack vare era böner och den hjälp som Jesu Kristi ande ger" (Fil 1:19)

Paulus förlitade sig på att det fanns syskon som bad för honom under livets alla förhållanden. Kristna är inte isolerade från varandra, de är lemmar på samma kropp, de "kämpar sida vid sida" (Fil 1:27). Även om vi inte alltid fysiskt kan stå sida vid sida, kan vi genom våra förböner ställa oss vid sidan av en person som behöver våra förböner.

Be Gud visa dig en person, eller några personer, som du under en tidsperiod ska stå sida vid sida med i din förbönstjänst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar