onsdag

Världens hat - 1 Joh 3

Bibelläsning: 1 Johannesbrevet 3
"Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom." (1 Joh 3:1 FB)

Att bli Guds barn innebär, enligt detta kapitel, att "vi har gått över från döden till livet" (1 Joh 3:14 FB). De som ännu inte har gått över till livet förstår oss inte "Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom" (1 Joh 3:1 FB). Det kan till och med vara så att världen hatar oss, därför att det levande automatiskt blir en anklagelse mot det som är dött, och det som är ljus blir automatiskt en anklagelse mot det som trivs bäst i mörkret. "Bröder, var inte förvånade över att världen hatar er" (1 Joh 3:13 FB)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar