måndag

Från mörker till ljus - 1 Pet 2

Bibelläsning: 1 Petrus brev 2
" Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus." (1 Pet 2 FB)

Han har fört oss från mörkret till ljuset. Han förvandlar oss till ett heligt folk för att vi ska förkunna hans härliga gärningar.

Frank Mangs skriver i en av sina böcker: "Guds enda väg till världen går genom de helgades liv."

-Har Gud en väg till världen genom mitt liv?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar