lördag

"Se till att du fullgör den tjänst du fått av Herren"

Bibelläsning: Kolosserbrevet 4
"Se till att du fullgör den tjänst du fått av Herren" (Kol 4:17)

Paulus uppmanar Arkippos att fullgöra sin tjänst. Paulus ber också om förbön att Gud ska öppna en dörr för hans tjänst.

-Vilken tjänst har jag fått av Herren? (Om du tror att du inte fått någon tjänst, så är det fel svar)
-På vilket sätt kan jag fullgöra, eller förbereda mig för, min tjänst i dag?
-Be Gud att han öppnar en dörr för min tjänst
-Be för andra som är i tjänst att Gud ska öppna en dörr för dem

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar