onsdag

Förvaltarskap - Luk 19

Bibelläsning: Lukasevangeliet 19
"Den förste kom och sade: Herre, ditt pund har gett tio pund till. Då sade kungen: Bra, du gode tjänare. Eftersom du har varit trogen i det minsta skall du härska över tio städer." (Luk. 19:16-17 FB)

Jesus berättar här liknelsen om punden. Det handlar om hur vi förvaltar det som vi har fått att förvalta.

Det handlar om hur vi förvaltar våra förmågor. Vad gör vi med de förmågor vi fått? Investerar vi vårt kunnande och vår erfarenhet så att det kan bära frukt i Guds rike?

Det handlar om vår tid. Förvaltar vi vår tid så att det kan bära frukt i Guds rike?

Det handlar om våra materiella resurser. Allting vi har och äger är egentligen bara sådant som vi fått att förvalta en tid. Då vi inte finns längre tar någon annan över förvaltarskapet över det. Förvalter vi våra pengar, hus, bil så att det bär frukt i Guds rike?

Ställ dessa frågor till dig själv inför Gud. Skriv ned de svar du upplever att du får. Handla sedan därefter.

tisdag

Ropa dag och natt - Luk 18

Bibelläsning: Lukasevangeliet 18
"I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en änka, som gång på gång kom till honom och sade: Ge mig rätt inför min motpart. Till en tid ville han inte, men sedan sade han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa, skall jag ändå ge den här änkan rätt, därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök."
Och Herren sade: "Hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er: Han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden?"
(Luk 18:2-8 FB)

Här talar Jesus om uthållig bön. Jag tror inte att det handlar om att vi ska prestera en viss längd eller uthållighet i vår bön för att Gud ska höra oss. Han lyssnar ju tåligt till sina utvalda. Det handlar nog mer om hur angelägna vi är. Hur viktigt det är för oss och hur ivriga vi är att gå till Gud med alla våra behov och önskningar.

Hur angelägna vi är avgör säkert i hög grad om vi verkligen ropar till Honom dag och natt. Hur ivriga vi är att be Gud om ett ingripande då kanske våra egna resurser är uttömda.

-Hörs min bön inför Guds tron dag och natt? Han lyssnar och väntar tåligt.

måndag

Var är Guds rike? - Luk 17

Bibelläsning: Lukasevangeliet 17
"Då Jesus blev tillfrågad av fariseerna när Guds rike skulle komma svarade han dem: "Guds rike kommer inte så att man kan se det med ögonen. Inte heller skall man kunna säga: Se, här är det, eller: Där är det. Ty se, Guds rike är mitt ibland er." (Luk 17:20-21 FB)

Var är Guds rike och när kommer det, är två frågor som kommenteras i bibelverserna. Guds rike är mitt ibland er, svarar Jesus.

Guds rike är den plats där Jesus är Herre och Kung.

Guds rike är inne i er. Guds rike är ibland er. Guds rike är mellan er. Jesus ber oss i bönen Fader vår att be "Låt ditt rike komma".

-Låt Guds rike manifesteras ibland oss i våra kårer och församlingar.
-Låt Guds rike manifesteras mellan oss i våra relationer.
-Låt Guds rike manifesteras inom mig.

Varför blir så få människor frälsta i västvärlden idag? Är det för att Guds rike inte får bli synligt i våra församlingar eller i mitt liv?

söndag

Ingen kan tjäna två herrar - Luk 16

Bibelläsning: Lukasevangeliet 16
"Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon." (Luk 16:13 FB)

Att bli en kristen innebär att bekänna Jesus som herre i sitt liv (Rom 10:9). Den som är Herre är den som bestämmer. Men det är så lätt att ta tillbaka delar av, eller hela herraväldet från Jesus. Det är också lätt att låta andra saker bli "herre" över dig: pengar, makt, alkohol, saker, berömmelse, behov av bekräftelse.

Du måste ständigt vara på din vakt så att dessa eller andra "herrar" tar över makten i våra ditt.
-Kan du bekänna idag att Jesus är Herre i sitt liv?

lördag

Avdelningen för borttappade effekter - Luk 15

Bibelläsning: Lukasevangeliet 15
"Jag säger er: På samma sätt blir det glädje bland Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig." (Luk 15:10 FB)

I Lukas 15 hittar man mycket av det som är bortappat. Ett borttappat får, ett borttappat mynt och en försvunnen son.

Kapitlet demonstrerar Guds unika kärlek till varje enskild individ. Då herden förlorar ett får kan det inte ge honom tröst att han har 99 får kvar. En individ saknas. Varje individ är oersättlig i Guds ögon. Du är oersättlig i Guds ögon!

Änglarna står på tå i himlen av spänning då du talar med en person som ännu inte har blivit kristen. Och då den människan förs tillbara hem, in i gemenskapen med Gud, då blir det stor glädje bland Guds änglar.

För, varje individ är oersättlig!

fredag

Ursäkter, ursäkter - Luk 14

Bibelläsning: Lukasevangeliet 14
"Men de började alla ursäkta sig. Den förste sade till honom: Jag har köpt en åker och måste gå ut och se på den. Jag hoppas du ursäktar. En annan sade: Jag har köpt fem par oxar och är på väg att se vad de duger till. Jag hoppas du ursäktar. Ännu en annan sade..." (Luk 14:18-19 FB)

Ursäkter, ursäkter. I och för sig bra ursäkter, men ändå...
Det finns många bra ursäkter att hitta i Bibeln. Då Mose blev kallad sa han bland andra ursäkter:
-Jag är ingen talare
-Ingen kommer att lyssna på mig i alla fall

Vad är dina ursäkter??
Är du för gammal? Är du för ung? Är du för outbildad? Är du för blyg?

Vi behöver inte tala om förGud hur gamla vi är eller vad vi kan eller inte kan. Han vet faktiskt redan det.

Då Gud kallar osss in i små eller stora uppgifter, är vår uppgift inte att komma med ursäkter, utan att lyda.

Vågar du fråga Gud idag: "Är det något Du vill att jag ska göra för Dig idag?"
-Risken är att Han svarar!

torsdag

"...men ni ville inte" - Luk 13

Bibelläsning: Lukasevangeliet 13
"Hur ofta hade jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte." (Luk 13:34 FB)

Jesus vill att du ska leva ditt liv nära Honom. Han använder bilden av hönan som samlar sina kycklingar under sina vingar. Men i bibelversen ovan blev det inte som Jesus ville. Människorna var upptagna av andra saker. De tyckte kanske att de hade viktigare saker att göra.

Gud har kallat dig till gemenskap med sin son Jesus (1 Kor 1:9). Han vill att du lägger andra saker åt sidan och sätter av tid för bön, bibelläsning och efteranke i Hans gemenskap.

Hur blir det idag? Kommer Jesus att få säga ännu en gång:"Men de ville inte".

onsdag

Tända en eld - Luk 12

Bibelläsning: Lukasevangeliet 12
"Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd" (Luk 12:49 FB)

Varför kom Jesus till jorden? Det finns flera svar på den frågan i Bibeln och här ger Jesus ett svar: "Jag har kommit för att tända en eld på jorden". Jesus uttrycker också sin längtan efter att se den elden tänd.

Denna längtan fick sin första uppfyllelse på pingstdagen då lärjungarna blev döpta med den helige Ande och eld. Elden spred sig sedan redan första dagen till tretusen andra människor.

Jag tror att Jesus har samma längtan idag att se en eld på jorden. Att se människor som brinner för Jesus, evangeliet och för andra.

Men det måste börja hos dig och hos mig. Brinner du för Jesus?

"O att den elden redan brunne"
Frälsningsarméns sångbok 632

tisdag

Be och ni ska få - Luk 11

Bibelläsning: Lukasevangeliet 11
"Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas" (Luk 11:9-10 FB)

Detta kapitel handlar mycket om bön. Det innehåller Herrens bön (v.1-4), det handlar om uthållig bön (v.5-8) och där finns starka löften om bönhörelse (v.9-13).

Ibland kan det kännas som om vår bön inte ger några resultat. Det kan kännas som om våra ord faller rakt ned på marken eller försvinner i tomma intet.

Men vi får hålla fast löftet från Gud. Gud hör varenda bönesuck och Han säger till oss: "Be och ni skall få".

måndag

Skörden är mogen - Luk 10

Bibelläsning: Lukasevangeliet 10
"Han sade till dem: "Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå ut!" (Luk 10:2-3 FB)

Skörden är stor, säger Jesus, och den är säkert ännu större idag än den var då orden först uttalades. Det behövs även idag skördearbetare som kan gå ut och skörda den mogna skörden.

Jesus ger två uppmaningar i detta citat. Dels att vi ska be om skördearbetare och dels att vi själva ska gå ut.

Det ser ut som om den som ber själv är bönesvaret. Vi ska både be om att någon ska gå ut och sedan ska vi gå ut.

Ibland kan det vara så att den bedjande själv är bönesvaret. Det är som om Gud säger ungefär så här: "Ja, det var en bra bön. Nu kan du gå och göra det"

Hur lyder den bön idag, som Gud vill att jag ska vara bönesvaret på?

lördag

Predika Guds rike och bota sjuka - Luk 9

Bibelläsning: Lukasevangeliet 9
"Och han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka" (Luk 9:2 FB)

Då Jesus sände ut sina lärjungar fick de två uppdrag: att predika och att bota sjuka. Att tala om Guds rike och att göra gudsrikets gärningar.

I samma kapitel:
-kommer lärjungarna tillbaka till Jesus och berättar om sina framgångar (vers 10)
-upplever lärjungarna att de kunde utföra gudsrikets gärningar ("..men de kunde inte" vers 40)
-upplever lärjungarna att de inte har något att ge ("Vi har bara... vers 13)

Lösningen på problemet var då som nu att överlåta sig själva och allt det som de hade i Jesu händer och be honom välsigna det. Det slutade med att Guds överflöd manifesterades i de tolv fulla korgarna som blev över (vers 17).

Jesus sänder fortfarande ut sina lärjungar med samma uppdrag: att berätta om Guds rike och göra gudsrikets gärningar. Vi får överlåta oss själva till Herren för att Hans kraft sak kunna förlösas i och genom våra liv. "Helga er, för i morgon skall Herren göra under bland er" (Jos 3:5 FB)


fredag

"Någon rörde vid mig" - Luk 8

Bibelläsning: Lukasevangeliet 8
Jesus frågade: "Vem var det som rörde vid mig?" Då alla nekade, sade Petrus: "Mästare, folkmassan trycker och tränger sig inpå dig." Men Jesus sade: "Någon rörde vid mig. Jag kände att kraft gick ut från mig." (Luk 8:45-46 FB)

Det var mycket folk som trängde på och Jesus stod i centrum. Men det var bara en person som rörde vid honom.

Så kan det kanske upplevas ibland. Många människor kan vara samlade. Det kan vara underbar musik, lovsång och bra predikan. Men ändå kanske du inte nådde fram och rörde vid Jesus.

Många gånger kanske vi bara rör vid de kristna "sakerna" antingen vi är ensamma eller tillsammans med många. Det kan vara bibelläsning, bön och lovsång. Men ända kankse vi inte "träffar" Jesus.

-Gud skapa i mig en längtan efter att verkligen möta dig och inte bara de yttre "sakerna". Hjälp mig att vara så angelägen så att jag inte ger mig förrän jag nått ända fram och fått röra vid dig. Och att du rört vid mig.

torsdag

"Gå och berätta" - Luk 7

Bibelläsning: Lukasevangeliet 7
"Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört: Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap." (Luk 7:22 FB)

Gång på gång hör jag det. En nyfrälst berättar om hur han eller hon blivit frälst. Det handlar nästan alltid om att någon kom och berättade vad Jesus hade gjort i deras liv.

"Gå och berätta" lyder uppmaningen i dagens bibelvers. Din berättelse kan vara med att förvandla någons liv. Människor idag är intresserade av andra människors berättelser. Man är kanske inte så intresserad av en gammal bok och en person som levde för tvåtusen år sedan. Man är intresserad om vad som händer här och nu.

Vad betyder Jesus för dig?
Vad har Jesus gjort i ditt liv?

-Be Jesus visa dig vem du kan berätta din historia för idag.

onsdag

Husbyggnadskonst - Luk 6

Bibelläsning: Lukasevangeliet 6
"Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem, vem han är lik, det skall jag visa er. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt. Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset." (Luk 6:47-49 FB)

Här undervisar Jesus om hur man bygger hus. Men vad han egentligen talar om är att bygga liv. Han berättar om en man som bygger ett hus som håller och om en som bygger ett hus som rasar ihop.

Vad är skillnaden mellan de två männen? Det blåser lika mycket på bägge husen. Båda männen lyssnar lika mycket. De har tagit emot Guds ord i samma utsträckning. Men den ena handlar utifrån ordet och den andra gör det inte.

Då vi handlar som om Guds ord är sant, frigörs kraften i Guds ord!

tisdag

"Lägg ut era nät till fångst" - Luk 5

Bibelläsning: Lukasevangeliet 5
"Simon svarade: "Mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på din befallning vill jag lägga ut näten." De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder." (Luk 5:5-6 FB)

Petrus var professionell fiskare. Fiska var hans yrke. Men nu hade han försökt fånga fisk hella natten och missyckats. Nu hade han gett upp och höll på att skölja näten. Då ber Jesus honom att lägga ut näten på ett ställe där det normalt inte skulle finnas någon fisk. Det blir en stor fångst. Berättelsen slutar med att Jesus talar om för Petrus att han från och med nu ska fånga människor i stället för fiskar.

I gamla tider gick frälsningssoldaterna omkring i avslutningen av mötena för att "fiska" bland människorna. Det vill säga man frågade mötesbesökarna om de inte ville bli frälsta. Efter hand blev det kanske så att det inte blev någon "fångst" så man gav upp fiskandet och började skölja sina nät i stället.

Om vi lyssnar till Jesus kanske han säger till oss att fiska på ett annat sätt eller på ett annat ställe. Tänk om det är så att det finns en massa människor i Sverge som längtar efter att någon ska fråga dem om de inte vill bli frälsta. Tänk om alla "fiskare" har gett upp för att de har försökt hela natten utan att få någon fångst.

"De gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder"

måndag

I dag! - Luk 4

Bibelläsning: Lukasevangeliet 4
"Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren." (Luk 4:18-19 FB)

Då Jesus läst de orden i Synagogan sa han: "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar." (Vers 21). Profetian från Jesaja hade funnits där i flera hundra år, men plötsligt gick den i uppfyllelse i Jesus.

Men Jesus vill att den profetian ska fortsätta att gå i uppfyllelse genom oss. Varje gång vi:
-förmedlar glädje där ingen glädje finns
-förmedlar hopp där allt hopp är ute
-förmedlar ljus där det bara finns mörker
-förmedlar frihet för människor som lever i fångenskap i missbruk, oförlåtenhet eller någon annan form av fångenskap

Varje gång detta sker kan vi också säga: "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse".

En ny dag har börjat. Profetian väntar på att uppfyllas genom våra liv.

söndag

Omvändelsens frukt - Luk 3

Bibelläsning: Lukasevangeliet 3
"Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tänk inte: Vi har Abraham till fader" (Luk 3:8 FB)

Johannes döparen var inte speciellt finkänslig då han predikade. I versen innan den citerade kallar han sina åhörare "Huggormsyngel". Johannes irration riktar sig mot människor med en ytlig tro. De hänvisar till att de har Abraham till fader.

Idag kan samma kritik riktas mot dem som förlitar sig till att höra till ett visst sammanhang. "Vi är ju frälsningssoldater". Eller "vi är ju pingstvänner".

Ingen tillhörighet kan garantera vår relation till Gud. Som kristna förväntas vi inte bara heta kristna. Vi förväntas bära omvändelsens frukt.

Omvändelsen innebär att vi tog emot Jesu liv inom oss. Omvändelsens frukt är att leva ett Kristus-präglat liv. Att bära Andens frukt.

Att vara en kristen måste få påverka alla våra livsdimensioner. Våra tankar, vårt tal, våra handlingar, våra relationer.

lördag

Ledd av Anden - Luk 2

Bibelläsning: Lukasevangeliet 2
"På den tiden fanns i Jerusalem en man som hette Simeon. Han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst, och den helige Ande var över honom. Och av den helige Ande hade han fått den uppenbarelsen att han inte skulle se döden, förrän han hade sett Herrens Smorde. Ledd av Anden kom han till templet..." (Luk 2:24-27 FB)

I Lukasevangeliet 2 läser vi om Jesu födelse och den öppnar möjligheter för varje människa som vill ta emot honom. Någon har sagt: "Vad hjälper det om Jesus föddes tusen gånger i Betlehem, men inte får födas in i mittt liv." Det är en möjlighet för alla människor, men var och en måsta ta emot Jesus personligen.

I den här berättelsen nämns Simeon. Det står inte mycket om honom men på de raderna framgår att han levde ett liv präglat av den Helige Ande.
-den Helige Ande var över honom (vers 24)
-han fick uppenbarelse av den Helige Ande (vers 24)
-han var ledd av Anden (vers 25)

Lever jag ett liv "ledd av Anden"? Jag tror att den Helige Ande vill leda både mitt och ditt liv. Tar jag mig tid att lyssna på den helige Andes ledning i mitt liv? Är det viktigt för mig?

fredag

Ljus i mörkret - Luk 1

Bibelläsning: Lukasevangeliet 1
"Och du, barn, skall kallas den Högstes profet. Ty du skall gå före Herren och bana väg för honom och ge hans folk kunskap om frälsning, att deras synder är förlåtna för vår Guds innerliga kärleks skull. I kraft av den skall en soluppgång från höjden besöka oss, för att ljus skall skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg." (Luk 1:76-79 FB)

I Lukasevangeliet första kapitel profeterar Johannes döparens far, Sakarias, om sin kommande son. Johannes ska:
-bana väg för Herren
-ge hans folk kunskap om frälsning och förlåtelse
-sprida ljus i mörkret
-styra våra fötter på fridens väg


Jag tror att Gud idag kallar många Johanneslärjungar som kan bana väg för Herren. Som kan berätta för andra att det finns frälsning och förlåtelse. Det behövs människor som kan komma med hopp och ljus i en mörk värld.

Om du blir stilla och lyssnar noga kan det hända att du hör Guds kallelse i ditt liv.

torsdag

Lovprisning - Jud

Bibelläsning: Judas brev
"Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande -den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre - honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen." (Jud 24-25 FB)

Judas brev handlar varning för gudlösa, för dem som förvanskar Guds nåd. Varningar för falska lärare och ve-rop över alla som väljer att leva ogudaktigt.

I de sista verserna ändras tonen i brevet. Författaren lyfter blicken och ger sig hän åt lovsången till Gud.

Läs bibelordet ännu en gång och följ med inför Guds tron.

onsdag

Goda exempel - 3 Joh

Bibelläsning: Tredje Johannesbrevet
"Älskade broder, följ inte dåliga exempel utan goda. Den som gör det goda tillhör Gud. Den som gör det onda har inte sett Gud." (3 Joh:11 FB)

Föräldrar fruktar ofta att deras barn ska umgås med dåliga förebilder. De vet att förebilder formar barnen. Därför gör föräldrar ofta vad de kan för att deras barn ska vara tillsammans med goda förebilder.

Gud använder ofta goda förbilder för att inpirera oss. Det är ofta genom att umgås med goda förebilder som vi får en hunger efter att växa som kristna.

Men vi ska inte bara följa förebilder. Gud vill även att vi ska vara förebilder som kan vara en inspirationskälla för andra.


tisdag

Förbli i Kristi lära - 2 Joh

Bibelläsning: Andra Johannesbrevet
"Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar". (2 Joh: 9-11)

I andra Johannesbrevet varnar Johannes för villolärare. Det fanns människor som var influerade av andra läror och som försökte förändra och anpassa kristendomen till nya tankeströmningar i samhället. En situation inte olik den vi lever i idag med en tilltagande religionssynkretism (sammanblandning).

Johannes uppmanar oss att leva i kärlek (v.5). Men kärleken får inte bara uttryckas i ord, utan framför allt i lydnad för Gud. "Ja, detta är kärleken: att vi lever efter hans bud" (v.6)

måndag

Matteusevangeliet

Kortkommentarer, "mannakorn", till den dagliga bibelläsningen från Matteusevangeliet. (28 kommentarer).

Matt 1 - Namnet Jesus
Matt 2 - Tid för tillbedjan
Matt 3 - "Den helige Ande och eld"
Matt 4 - Följ mig
Matt 5 - Salt och ljus
Matt 6 - Rätt prioritering
Matt 7 - De två vägarna
Matt 8 - "Som du tror skall det ske dig"
Matt 9 - Trons kraft
Matt 10 - Ord och gärningar
Matt 11 - Gå och berätta
Matt 12 - Guds rike är här
Matt 13 - Men en del föll i god jord
Matt 14 - Ge dem något att äta
Matt 15 - "Din tro är stor. Det skall bli som du vill"
Matt 16 - Vem är Jesus för mig
Matt 17 - Varför kunder inte vi?
Matt 18 - Att bli barn på nytt
Matt 19 - För människor är det omöjligt
Matt 20 - "Vad vill ni att jag skall göra för er?"
Matt 21 - Herren behöver dem
Matt 22 - Vad svarar jag?
Matt 23 - Hönan och kycklingarna
Matt 24 - Var beredd!
Matt 25 - Brudgummen kommer!
Matt 26 - Sista natten med lärjungarna
Matt 27 - En öppen väg
Matt 28 - Uppdraget

Herren behöver dem - Matt 21

Bibelläsning: Matteusevangeliet 21
"När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget, sände Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: "Gå till byn som ligger framför er. Där skall ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er, skall ni svara: Herren behöver dem." (Matt 21:1-3 FB)

Oftast handlar kristendomen om vad vi behöver. Det handlar om våra behov och hur Gud kan möta dem.

Men ibland kan vi se att Jesus har behov. Det står: "Herren behöver dem". I denna situation kunde inte den mest lärde eller mest andlige lärjunge möta Jesu behov. Han behövde helt enkelt en åsna.

Många kristna kommer inte i funktion därför att de anser sig själva för betydelselösa. De kanske tänker att det finns så många duktiga och att de själva inte duger till något. Men om Jesus kunde använda en åsna...

Det finns situationer i livet där Gud bara kan använda dig. Det finns människor som Gud bara kan använda dig för att nå. Herren vill lösa dig från det som håller dig tillbaka. "Lös dem och led dem till mig".

söndag

"Vad vill ni att jag skall göra för er?" - Matt 20

Bibelläsning: Matteusevangeliet 20
"Två blinda satt där vid vägen, och när de fick höra att Jesus gick förbi, ropade de: "Förbarma dig över oss, Herre, Davids son!" Folket uppmanade dem strängt att tiga. Men de ropade ännu högre: "Förbarma dig över oss, Herre, Davids son!" Jesus stannade och kallade dem till sig och frågade: "Vad vill ni att jag skall göra för er?" (Matt 20:30-32 FB)

Vid ett flertal tillfällen ställer Jesus frågan: "Vad vill du att jag ska göra för dig?" Det borde vara självklart att den som är blind vill se, men ändå ställer Jesus frågan.

Jag tror att Jesus vill att vi ska formulera våra behov för honom så konkret som möjligt. Då vi är konkreta i vår förbön demonstrerar vi vår tro och tillit till Gud och förbereder oss för bönesvaret.

Många kanske svarar Jesus, som vi ofta svarar varandra: "Tack, det är bara bra!" Men då vi börjar formulera vårt svar uppenbarar vi vårt behov. Då inbjuder vi Jesus in i vår längtan och vårt behov.

Då Jesus just nu frågar dig: "Vad vill du att jag ska göra för dig?" Vad svarar du då?
Hur ser ditt svar ut?

lördag

För människor är det omöjligt - Matt 19

Bibelläsning: Matteusevangeliet 19
"Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike." När lärjungarna hörde det, blev de mycket förskräckta och sade: "Vem kan då bli frälst?" Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt." (Matt 19:24-26 FB)

Från Biblisk uppslagsbok (Saarisalo, Hedegård): "Man hör ofta förklaras att nålsögat betyder en liten och trång port i Jerusalem. Men i verkligheten har det aldrig funnits en port med detta namn."

Man hör ofta utläggningar i detta tema om att man måste falla på knä, ta av sig all packning, för att sedan kunna ta sig in i den trånga porten. Budskapet blir då att det är mycket svårt att komma in, men det går om man verkligen försöker. Men Jesu poäng är inte att det är svårt. Jesu poäng är att det är omöjligt.

Hur vi än tar i, hur vi än anstränger oss kan vi aldrig lyckas uppnå frälsning i egen kraft. Det är då vi förstår att frälsningen är av bara nåd som vi kan emot från Jesus. Ingen av oss blir någonsin värdig i vår egen kraft.
Guds rike uppnås inte genom att ta i, utan ta emot.

-Tack att jag får lita på din nåd för min frälning och för mitt liv idag.

fredag

Att bli barn på nytt - Matt 18

Bibelläsning: Matteusevangeliet 18
"I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Vem är störst i himmelriket?" Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sade: "Amen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte in i himmelriket." (Matt 18:1-3 FB)

Vad är det som är så speciellt med att vara barn? Barn kan vara osams, elaka, avundsjuka och skräniga. Varför sräller Jesus fram barnet som förebild för hur vi måste vara för att komma till himmelriket?

Kan det vara det lilla barnets fullständiga beroende av föräldrarna?
Kan det vara det lilla barnets tillit till att föräldrarna i alla lägen ska sörja för barnets behov?

I alla fall är det egenskaper som Jesus önskar se hos oss.
-ett fullständigt beroende av Gud i våra liv. "Utan mig kan ni inget göra"
-en tillit till att Gud ska ta hand om oss i alla livets situationer. "Gör er inte bekymmer"

onsdag

Varför kunder inte vi? - Matt 17

Bibelläsning: Matteusevangeliet 17
"Varför kunde inte vi driva ut honom?" Han svarade:"Därför att ni har så lite tro" (Matt 17:19-20)

Då Jesus hade varit uppe på förklaringsberget och varit tillsammans med sin himmelske fader kommer han in i en situation där lärjungarna misslyckats hjälpa en man i nöd. Jesus löser situationen och lärjungarna frågar "varför kunde inte vi?"

Berättelsen kan ge två svar på den frågan:
1/ Jesus kommer in i situationen efter en tid i bön och avskildhet med Fadern. Tid med Gud är en viktig investering för att lyckas i det andliga livet och i den andliga tjänsten.
2/ Jesu svar på lärjungarnas fråga: "därför att vi har så lite tro".

De två svaren hänger ihop. Tid i tillbedjan inför Gud, där Gud får tala in i våra liv, skapar tro hos oss. Sedan får vi förvalta den tro vi fått till vara med och förlösa människor.

Vem är Jesus för mig - Matt 16

Bibelläsning: Matteusevangeliet 16
"De svarade: "Somliga säger Johannes Döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna." Han sade till dem: "Och ni, vem säger ni att jag är?" Simon Petrus svarade: "Du är Messias, den levande Gudens Son." (Matt 16:14-16 FB)

Vem är Jesus, är frågan som ställs i dagens bibelverser. Det fanns många svar redan då och ännu fler kanske det finns idag. Många är villiga att acceptera Jesus som en god man, ett föredöme eller en profet. Men han påstår själv att han är Guds son. Om han inte är det som han påstår sig vara är varken en god man eller ett föredöme.

Försök att formulera ditt svar på följande två frågor:
-Vem är Jesus för mig?
-Vem vill Jesus vara för mig?

tisdag

"Din tro är stor. Det skall bli som du vill" - Matt 15

Bibelläsning: Matteus 15
"Då svarade Jesus henne: "Kvinna, din tro är stor. Det skall bli som du vill." Och från det ögonblicket var hennes dotter botad." (Matt 15:28 FB)

Ännu en gång i Matteusevangeliet betonar Jesus betydelsen av vår tro. Först är Jesus motvillig till att kommunicera med kvinnan, men kvinnans trosvisshet och enträgenhet får Jesus att agera och säga: "Det får bli som du vill".

Det ser ut som om vår tro är med och förlöser det som finns hos Gud.

-Herre, ge mig en större tro. En tro som får vara med och förlösa det som finns hos dig.