söndag

Ingen kan tjäna två herrar - Luk 16

Bibelläsning: Lukasevangeliet 16
"Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon." (Luk 16:13 FB)

Att bli en kristen innebär att bekänna Jesus som herre i sitt liv (Rom 10:9). Den som är Herre är den som bestämmer. Men det är så lätt att ta tillbaka delar av, eller hela herraväldet från Jesus. Det är också lätt att låta andra saker bli "herre" över dig: pengar, makt, alkohol, saker, berömmelse, behov av bekräftelse.

Du måste ständigt vara på din vakt så att dessa eller andra "herrar" tar över makten i våra ditt.
-Kan du bekänna idag att Jesus är Herre i sitt liv?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar