torsdag

30 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer  HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning: 

Joh 18 - Den skyldige går fri

"Jag finner honom inte skyldig till något brott. Nu är det sed att jag friger en fånge åt er vid påsken. Vill ni att jag skall frige judarnas konung åt er?"  Då skrek de: "Inte honom, utan Barabbas!" Men Barabbas var en förbrytare. (Joh 18:38-40 FB). Läs mer HÄR.

4 Mos 8 - Gör Jesus synlig

"Tala till Aron och säg till honom: När du sätter upp de sju lamporna, skall du sätta upp dem så att de kastar sitt sken över platsen framför ljusstaken."  (4 Mos 8:1). Läs mer HÄR.

Predikaren 4 - Stå tillsammans

"Där den ensamme blir övervunnen, kan två stå emot. Och en tredubbelt tvinnad tråd brister inte så lätt."  (Pred. 4:12 FB). Läs mer HÄR.

Predikaren 5 -  "Du kan ingentin ta med dig dit du går"
"Som han kom ut ur moderlivet, lika naken måste han gå bort igen. För sitt slit får han inget att ta med sig. Också detta är ett svårt elände. Han skall gå bort som han kom. Vad vinner han som mödar sig för vinden!"  (Pred 5:14-15 FB). Läs mer HÄR.

onsdag

29 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer  HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning: 

Joh 17 - Evigt liv redan nu

"Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus." (Joh 17:3 FB). Läs mer HÄR.

4 Mos 7 - Nådastolen

"När Mose gick in i uppenbarelsetältet för att tala med honom, hörde han rösten tala till sig från nådastolen ovanpå vittnesbördets ark, mellan de två keruberna. Och han talade till honom."  (4 Mos 7:89 FB). Läs mer HÄR.

Predikaren 3 - Skapad för Gudsgemenskap

"Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk."  (Pred 3:11 FB). Läs mer HÄR.

måndag

28 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer  HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning: 

Joh 16 - Synd, rättfärdighet och dom

"Och när han (Hjälparen) kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: om synd, ty de tror inte på mig" (Joh 16:8-9 FB). Läs mer HÄR.

4 Mos 6 - Var välsignad

"HERREN välsigne dig och bevare dig. 
HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. 
HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid."  (4 Mos 6:24-26 FB).
Läs mer HÄR.

Predikaren 2 - Jaga efter vind

"Men när jag såg på allt som mina händer hade gjort och på den möda jag hade lagt ner, se, då var allt förgängligt och ett jagande efter vind. Det finns ingenting att vinna under solen."  (Pred 2:11 FB). Läs mer HÄR.

söndag

27 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer  HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning: 

Psalm 50 - Att uttrycka sin kärlek

"Nej, offra lovets offer åt Gud och infria dina löften till den Högste." (Ps 50:14 FB). Läs mer HÄR.

Psalm 51 - Skapa i mig ett rent hjärta
"Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande" (Ps 51:12 FB). Läs mer HÄR.

4 Mos 5 - Från förbannelse till välsignelse

"Sedan skall prästen skriva upp dessa förbannelser i en bokrulle och tvätta av dem i det bittra vattnet."  (4 Mos 5:23 FB). Läs mer HÄR.

Predikaren 1 - Allt är fåfänfligt

"Förgänglighet och åter förgänglighet! säger Predikaren. Förgänglighet och åter förgänglighet! Allt är förgängligt."  (Pred 1:2 FB). Läs mer HÄR.

lördag

26 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer  HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning: 

Ps 49 - "Du kan ingenting ta med dig dit du går"

"Ty han ser att de visa dör, att dårar och oförnuftiga går under liksom de och måste lämna sina ägodelar åt andra." (Ps 49:11 FB). Läs mer HÄR.

4 Mos 4 - Ge Gud ditt bästa

"De av Gersons barn som inmönstrades efter sina släkter och familjer, de som var trettio år eller äldre, upp till femtio år, alla arbetsföra som skall tjänstgöra vid uppenbarelsetältet" (4 Mos 4: 38-39 FB) Läs mer HÄR.

Ordsp 31 - Öppna din mun för den värnlöse

"Öppna din mun för den stumme och försvara alla värnlösa. Öppna din mun och döm rättfärdigt, skaffa den betryckte och fattige rätt."  (Ords 31:8-9 FB). Läs mer HÄR.

25 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer  HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning: 

Joh 15 - Att bära frukt

"Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra." (Joh 15:5 FB). "Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består" (Joh 15:16 FB). Läs mer HÄR.

4 Mos 3 - Tjäna i Guds hus

"Detta är berättelsen om Arons och Moses släkt vid den tid då HERREN talade med Mose på Sinai berg. Arons söner hette Nadab, den förstfödde, och Abihu, Eleasar och Itamar. Detta var namnen på Arons söner, de smorda prästerna, som hade invigts till att vara präster."  (4 Mos 3:1-3 FB) Läs mer HÄR.

Ordsp 30 - Bortförklaringar

"Sådant är äktenskapsbryterskans sätt: Hon äter och torkar sig om munnen och säger: "Jag har inte gjort något orätt."  (Ords 30:20 FB). Läs mer HÄR.

torsdag

24 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer  HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning: 

Joh 14 - Kärleken och Guds ord

"Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig." (Joh 14:21 FB) "Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord." (Joh 14:24 FB). Läs mer HÄR.

4 Mos 2 - Gud i centrum

"HERREN talade till Mose och Aron. Han sade: "Israels barn skall slå läger, var och en under sitt baner, vid de fälttecken som hör till deras särskilda familjer. Runt omkring uppenbarelsetältet skall de slå läger, på något avstånd från det."  (4 Mos 2:1-2 FB) Läs mer HÄR.

Ordsp 29 - Leva i visionen

"Utan uppenbarelse går folket vilse, lycklig är den som tar vara på Guds undervisning"  (Ords 29:18 FB). Läs mer HÄR.

onsdag

23 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer  HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning: 

Joh 13 - Ett nytt bud

"Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar." (Joh 13:34-35 FB). Läs mer HÄR.

4 Mos 1 - De gjorde i allt som Herren befallt

"Israels barn gjorde så, de gjorde i allt som Herren befallt Mose."  (4 Mos 1:54 FB) Läs mer HÄR.

Ordsp 28 - Tryggheten i Gud

"De ogudaktiga flyr fast ingen förföljer dem, de rättfärdiga är trygga som unga lejon"  (Ords 28:1 FB). Läs mer HÄR.

tisdag

22 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer  HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:
Joh 12 - Vetekornets lag

"Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt." (Joh 12:24 FB). Läs mer HÄR.

3 Mos 27 - Tionde

"All tionde av jorden, både av säden på jorden och av trädens frukt, tillhör HERREN. Den är helgad åt HERREN."  (3 Mos 27:30 FB). Läs mer HÄR.

Ordsp 27 - Järn skärper järn

"Järn skärper järn, den ena människan den andra"  (Ords 27:17 FB). Läs mer HÄR.

21 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer  HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:

Joh 11 - Guds härlighet
"Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?" (Joh 11:40 FB). Läs mer HÄR.

3 Mos 26 - Med upprätt huvud
"Jag är HERREN, er Gud, som förde er ut ur Egyptens land, för att ni inte skulle vara slavar där. Jag har brutit sönder ert ok och låtit er gå med upprätt huvud."  (3Mos 26:13 FB). Läs mer HÄR.

Ordsp 26 - Lejon på vägen
"Den late säger: Ett vilddjur är på vägen, ett lejon på gatorna" (Ords 26:13 FB). Läs mer HÄR.

måndag

20 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer  HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:

Psalm 47 - Lovsjung!
"Lovsjung Gud, lovsjung! Lovsjung vår konung, lovsjung! Ty Gud är konung över hela jorden, lovsjung honom med en psalm. Gud är konung över hednafolken, Gud sitter på sin heliga tron." (Ps 47:7-9 FB)Läs mer HÄR.

Psalm 48 - Stor är Herren
"Stor är HERREN och högt prisad i vår Guds stad, på sitt heliga berg. Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst upp i norr, den store konungens stad." (Ps 48:2-3 FB). Läs mer HÄR.

3 Mos 25 - Jubelåret
"Ni skall helga det femtionde året och utropa frihet i landet för alla dess invånare. Det skall vara ett jubelår för er. Var och en av er skall då återvända till sin arvedel och var och en av er skall återvända till sin släkt. Ett jubelår skall detta femtionde år vara för er. Då skall ni inte så något, och det som växer upp av spillsäden skall ni inte skörda, och ni skall inte samla in druvorna från era oskurna vinstockar."  (3 Mos 25:10-11 FB). Läs mer HÄR.

Ordsp 25 - Samla glödande kol

"Om din fiende är hungrig, ge honom att äta, om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud, och HERREN skall belöna dig."  (Ords 25:21-22 FB)). Läs mer HÄR.

lördag

19 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer  HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:

Psalm 46 - Bli stilla
"Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden." (Ps 46:11 FB). Läs mer HÄR.

3 Mos 24 - Ren olja
"Befall Israels barn att bära till dig ren olja av krossade oliver till ljusstaken, så att lamporna kan sättas upp dagligen." Läs mer HÄR.

Ordsp 24 - Hopp ger energi

"Låter du modet falla i nödens stund, då blir din kraft ringa"  (Ords 24:10 FB). Läs mer HÄR.

fredag

18 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:

Joh 10 - Liv i överflöd
"Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. " (Joh 10:10 FB). Läs mer HÄR.

3 Mos 23 - Vilodagen
"Under sex dagar skall arbete utföras, men den sjunde dagen är vilosabbat, en dag för helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra. Det är HERRENS sabbat, var ni än bor."  (3 Mos 23:3 FB). Läs mer HÄR.

Ordsp 23 - Flytta gränser
"Flytta inte gammal gränssten..."  (Ords 23:10 FB). Läs mer HÄR.

torsdag

17 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR. 
 
Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:

Joh 9 - "Ett vet jag att jag som var blind nu ser"
"Han svarade: "Om han är en syndare vet jag inte. Men ett vet jag, att jag som var blind nu ser." (Joh 9:2). Läs HÄR.

3 Mos 22 - Ge Gud ditt bästa
"HERREN talade till Mose. Han sade: Säg till Aron och hans söner och alla Israels barn: Om någon av Israels hus eller av främlingarna i Israel vill bära fram något offer, ett löftesoffer eller ett frivilligt offer, som de vill offra åt HERREN som brännoffer, skall ni göra det på sådant sätt att ni blir välbehagliga. Offret skall vara ett felfritt handjur av nötboskapen, av fåren eller av getterna. Ni skall inte offra ett djur som har något lyte, ty genom ett sådant offer blir ni inte välbehagliga."  ( Mos  22:17-20 FB). Läs mer HÄR.  

Ordsp 22 - Vanor
"Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal"  (Ords 22:6 FB). Läs HÄR.

onsdag

16 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR. 

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:

Joh 8 - Sanningen frigör
"Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria." (Joh 8:31 FB). Läs HÄR.

3 Mos 21 - Be för dina ledare
"Eftersom han är en ledare bland sitt folk, får han inte ådraga sig orenhet och göra sig ohelig" (3 Mos 21:4 FB). Läs mer HÄR.  

Ordsp 21 - Förberedelse för seger
"Hästar rustas för stridens dag, men segern kommer från Herren"  (Ords 21:31 FB). Läs HÄR

15 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR.

 
Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:

Joh 7 - Hat från världen
"Inte ens hans bröder trodde på honom. Jesus sade till dem: "Den rätta tiden för mig har ännu inte kommit, men för er är det alltid rätt tid. Världen kan inte hata er, men mig hatar den, därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda." (Joh 7:5-7 FB). Läs HÄR.

3 Mos 20 - Löftets folk
"Därför har jag sagt till er: Ni skall ärva deras land, ty jag skall ge er det till arvedel, ett land som flödar av mjölk och honung. Jag är HERREN, er Gud, som har avskilt er från andra folk"  (3 Mos 20:24 FB). Läs mer HÄR.
      
Ordsp 20 - En Herrens lykta
"Anden i människan är en Herrens lykta, den utforskar varje rum i hennes inre"  (Ords 20:27 FB). Läs HÄR

måndag

14 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR.

 
Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:

Joh 6 - Tolv korgar fulla
"Jesus tog bröden, tackade Gud och delade ut till dem som var där, likaså av fiskarna, så mycket de ville ha. När de var mätta sade han till sina lärjungar: "Samla ihop de stycken som har blivit över, så att inget blir förstört." De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de stycken som hade blivit över av de fem kornbröden när de ätit. " (Joh 6:11-13 FB). Läs HÄR.

3 Mos 19 - "Ni ska vara heliga"
"Säg till Israels barns hela menighet: Ni skall vara heliga, ty jag, HERREN, er Gud, är helig."  (3 Mos 19:2 FB).Läs mer HÄR.
      
Ordsp 18 - Låna åt Herren
"Den som ömmar för den fattige lånar åt Herren och får lön av honom för de goda han har gjort"  (Ords 19:17 FB). Läs HÄR.  

13 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR.

                             Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:

Psalm 44 - Varför?

"Gud, med våra öron har vi hört, våra fäder har berättat för oss om den gärning du gjorde i deras tid, i forntidens dagar." (Ps 44:2 FB). Läs HÄR.


Psalm 45 - Ett hjärta som flödar över"Mitt hjärta flödar över av vackra ord, jag säger: Min sång gäller en konung. Min tunga är en snabb skrivares penna. Du är den skönaste bland människors barn" (Ps 45:2-3 FB). Läs mer HÄR.
3 Mos 18 - Gör inte som alla andra
"De skall inte mer offra sina slaktoffer till de onda andar som de i trolös avfällighet håller sig till. Detta skall vara en evig stadga för dem, från släkte till släkte."  (3 Mos 17:7 FB). Läs HÄR.


Ordspråksboken 18 - Ett starkt torn
"Herrens namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd"  (Ords 18:10 FB). Läs HÄR

söndag

12 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR.

                             Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:

Psalm 43 - "Sätt ditt hopp till Gud"
"Varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud, ty jag skall åter få tacka honom, min frälsning och min Gud." (Ps 43:5 FB). Läs HÄR.

3 Mos 17 - Avfällighet
"De skall inte mer offra sina slaktoffer till de onda andar som de i trolös avfällighet håller sig till. Detta skall vara en evig stadga för dem, från släkte till släkte."  (3 Mos 17:7 FB). Läs HÄR.

Ordspråksboken 17 - Smältdegeln
"Degeln prövar silvret och ugnen guldet, Herren prövar hjärtan"  (Ords 17:3 FB). Läs HÄR

lördag

11 april

                              Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:

Joh 5 - Ära av människor eller av Gud
"Jag tar inte emot ära av människor" (Joh 5:40 FB)
"Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden?" (Joh 5:44 FB)
. Läs HÄR.


3 Mos 16 - Två bockar
"Och Aron skall lägga båda händerna på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och överträdelser, ja, alla deras synder. Han skall lägga dem på bockens huvud och sedan sända i väg honom ut i öknen genom en man som hålls redo för detta. Bocken skall bära alla deras missgärningar på sig ut i ödemarken."  (3 Mos 16:21-22 FB). Läs HÄR.

Ordspråksboken 16 - Framgångsrika planer
"Befall dina verk åt Herren, så har dina planer framgång"  (Ords 16:3 FB). Läs HÄR.

fredag

10 april

                              Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:

Joh 4 -  Vitnande fält
"Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd" (Joh 4:35 FB). Läs HÄR.

3 Mos 15 - Det viktigaste
"Om någon får flytning från sin kropp, är hans flytning oren. Detta är vad som gäller om hans orenhet så länge flytningen pågår: Vare sig hans kropp avsöndrar flytningen eller tillsluter sig för flytningen, är han oren."  (3 Mos 15:3 FB). Läs HÄR.

Ordspråksboken 15 - Herrens ögon
"Herrens ögon är överallt, de vakar över både onda och goda"  (Ords 15:3 FB). Läs HÄR.

onsdag

9 april

                              Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:

Joh 3 -  Född av Ande - evigt liv
"Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv." (Joh 3:16 FB). Läs HÄR.

3 Mos 14 - Din arvedel
När ni kommer in i Kanaans land, som jag ger er till arvedel…  (3 Mos 14:34 FB). Läs HÄR.

Ordspråksboken 14 - Ett tryggt fäste
"Den som fruktar Herren har ett tryggt fäste, hans barn får där en tillflykt. Herrens fruktan är en källa till liv, en hjälp att undgå dödens snaror" (Ords 14:26-27 FB). Läs HÄR.

8 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:


Joh 2 -  "Gör vad han än säger till er..."
"Gör vad han än säger till er" (Joh 2:5 FB). Läs HÄR.

3 Mos 13 - Ren eller oren?
" Den som är angripen av spetälska skall gå med sönderrivna kläder. Han skall ha sitt hår ovårdat och skyla sitt skägg och ropa: "Oren! Oren!" Så länge han är angripen av spetälska skall han vara oren."  (3 Mos 13:46-47 FB). Läs HÄR.

Ordspråksboken 13 - Vem umgås du mer?
"Den som umgås med visa blir vis, den som är vän med dårar går det illa"  (Ords 13:20 FB). Läs HÄR.

måndag

7 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:


Joh 1 -  Nåd och sanning
"Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning" (Joh 1:14 FB). Läs HÄR.

3 Mos 12 - Offer
"Detta är lagen om en barnaföderska, både när hon har fött en pojke och när hon har fött en flicka.
Men om hon inte har råd med ett får, skall hon ta två turturduvor eller två unga duvor, en till brännoffer och en till syndoffer.
"  (3 Mos 12:7-8 FB). Läs HÄR.

Ordspråksboken 12 - Dina ord ger resultat
"Ord från en tanklös tunga kan hugga som svärd, de visas tunga ger läkedom"  (Ords 12:18 FB). Läs HÄR.

6 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:

Psalm 41 - Dela Guds omsorg

"Salig är den som tar sig an den fattige, HERREN skall befria honom på olyckans dag. HERREN skall bevara honom och hålla honom vid liv. Han skall prisas lycklig i landet" (Ps 41:2-3 FB) - Läs HÄR.

Psalm 42 - Längtan

"Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden." (Ps 42:2-3 FB). Läs HÄR.

3 Mos 11 - Ett heligt folk

"Ty jag är HERREN, som har fört er upp ur Egyptens land, för att jag skall vara er Gud. Så skall ni nu vara heliga, ty jag är helig"  (3 Mos 11:45 FB) - Läs HÄR.

Ordspråksboken 11 - Givandets välsignelse
"Den ene strör ut och får ändå mer, den andre snålar och blir bara fattigare. Den frikostige blir rikligen mättad, den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt."  (Ords 11:24-25 FB) - Läs HÄR.

söndag

5 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:

Psalm 140 - En ny sång
"Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och frukta, och de skall förtrösta på HERREN" (Ps 40:4 FB) - Läs HÄR

3 Mos 9 - Hänförelse
"Och Mose och Aron gick in i uppenbarelsetältet. Sedan gick de ut igen och välsignade folket. Då visade sig HERRENS härlighet för allt folket. Eld gick ut från HERREN och förtärde brännoffret och fettstyckena på altaret. När allt folket såg detta, jublade de och föll ner på sina ansikten."  (3 Mos 9:23-24 FB) - Läs HÄR.


3 Mos 10 - Urskillning"Ni skall skilja mellan heligt och oheligt, mellan orent och rent"  (3 Mos 10:10 FB). Läs HÄR.

Ordspråksboken 10 - Kärlekens kraft
"Hat väcker upp trätor, kärlek skyler allt som är brutet"  (Ords 10:12 FB) - Läs HÄR.

fredag

4 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:

Lukas 24 - Med öppnade ögon och brinnande hjärtan

´Då öppnades deras ögon, och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sade till varandra: "Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?" (Luk 24:31-32 FB) - Läs HÄR.

3 Mos 8 - Han gjorde som Herren befallt honom
"Mose gjorde som HERREN hade befallt honom"  (3 Mos 8:4 FB) - Läs HÄR.

Ordspråksboken 9 - Vad är vishet?
"Att frukta Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd"  (Ords 9:10 FB) - Läs HÄR.

3 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:

Lukas 23 - Den skyldige går fri

Pilatus beslöt då att de skulle få vad de begärde. Han frigav den som de ville ha fri, mannen som var fängslad för upplopp och mord, men Jesus utlämnade han, så att de fick som de ville. (Luk 23:24-25 FB) - Läs HÄR

3 Mos 7 - Gud har något för dig idag
"Köttet av det slaktdjur som hör till det gemenskapsoffer som bärs fram som gemenskapsoffer skall ätas samma dag det har offrats. Ingenting av det får lämnas kvar till följande morgon."  (3 Mos 7:15 FB) - Läs HÄR.

Ordspråksboken 8 - Att finna livet
"Den som finner mig finner livet och får nåd från Herren"  (Ords 8:35 FB) - Läs HÄR.

onsdag

1 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:

Lukas 21 - Lyft upp era huvuden"Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning." (Luk 21:28 FB) - Läs HÄR

3 Mos 5 - Ta synden på allvar
"Om någon hör edsförpliktelsen och kan vittna om något som han själv sett eller på annat sätt fått reda på, men inte berättar det, då syndar han och bär på missgärning"  (3 Mos 5:1 FB) - Läs HÄR.

Ordspråksboken 6 - Guds ord verkar
"Ha dem alltid bundna vid ditt hjärta, fäst dem omkring din hals. Låt dem leda dig när du går, vaka över dig när du ligger och tala till dig när du vaknar. Ty budet är en lykta och undervisningen ett ljus,
förmanande tillrättavisning är en livets väg
." (Ords 6:21-23 FB) - Läs HÄR.