måndag

28 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer  HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning: 

Joh 16 - Synd, rättfärdighet och dom

"Och när han (Hjälparen) kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: om synd, ty de tror inte på mig" (Joh 16:8-9 FB). Läs mer HÄR.

4 Mos 6 - Var välsignad

"HERREN välsigne dig och bevare dig. 
HERREN låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. 
HERREN vände sitt ansikte till dig och give dig frid."  (4 Mos 6:24-26 FB).
Läs mer HÄR.

Predikaren 2 - Jaga efter vind

"Men när jag såg på allt som mina händer hade gjort och på den möda jag hade lagt ner, se, då var allt förgängligt och ett jagande efter vind. Det finns ingenting att vinna under solen."  (Pred 2:11 FB). Läs mer HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar