torsdag

17 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR. 
 
Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:

Joh 9 - "Ett vet jag att jag som var blind nu ser"
"Han svarade: "Om han är en syndare vet jag inte. Men ett vet jag, att jag som var blind nu ser." (Joh 9:2). Läs HÄR.

3 Mos 22 - Ge Gud ditt bästa
"HERREN talade till Mose. Han sade: Säg till Aron och hans söner och alla Israels barn: Om någon av Israels hus eller av främlingarna i Israel vill bära fram något offer, ett löftesoffer eller ett frivilligt offer, som de vill offra åt HERREN som brännoffer, skall ni göra det på sådant sätt att ni blir välbehagliga. Offret skall vara ett felfritt handjur av nötboskapen, av fåren eller av getterna. Ni skall inte offra ett djur som har något lyte, ty genom ett sådant offer blir ni inte välbehagliga."  ( Mos  22:17-20 FB). Läs mer HÄR.  

Ordsp 22 - Vanor
"Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej av från den när han blir gammal"  (Ords 22:6 FB). Läs HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar