fredag

10 april

                              Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:

Joh 4 -  Vitnande fält
"Men se, jag säger er: Lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd" (Joh 4:35 FB). Läs HÄR.

3 Mos 15 - Det viktigaste
"Om någon får flytning från sin kropp, är hans flytning oren. Detta är vad som gäller om hans orenhet så länge flytningen pågår: Vare sig hans kropp avsöndrar flytningen eller tillsluter sig för flytningen, är han oren."  (3 Mos 15:3 FB). Läs HÄR.

Ordspråksboken 15 - Herrens ögon
"Herrens ögon är överallt, de vakar över både onda och goda"  (Ords 15:3 FB). Läs HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar