måndag

6 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:

Psalm 41 - Dela Guds omsorg

"Salig är den som tar sig an den fattige, HERREN skall befria honom på olyckans dag. HERREN skall bevara honom och hålla honom vid liv. Han skall prisas lycklig i landet" (Ps 41:2-3 FB) - Läs HÄR.

Psalm 42 - Längtan

"Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden." (Ps 42:2-3 FB). Läs HÄR.

3 Mos 11 - Ett heligt folk

"Ty jag är HERREN, som har fört er upp ur Egyptens land, för att jag skall vara er Gud. Så skall ni nu vara heliga, ty jag är helig"  (3 Mos 11:45 FB) - Läs HÄR.

Ordspråksboken 11 - Givandets välsignelse
"Den ene strör ut och får ändå mer, den andre snålar och blir bara fattigare. Den frikostige blir rikligen mättad, den som vederkvicker andra blir själv vederkvickt."  (Ords 11:24-25 FB) - Läs HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar