lördag

26 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer  HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning: 

Ps 49 - "Du kan ingenting ta med dig dit du går"

"Ty han ser att de visa dör, att dårar och oförnuftiga går under liksom de och måste lämna sina ägodelar åt andra." (Ps 49:11 FB). Läs mer HÄR.

4 Mos 4 - Ge Gud ditt bästa

"De av Gersons barn som inmönstrades efter sina släkter och familjer, de som var trettio år eller äldre, upp till femtio år, alla arbetsföra som skall tjänstgöra vid uppenbarelsetältet" (4 Mos 4: 38-39 FB) Läs mer HÄR.

Ordsp 31 - Öppna din mun för den värnlöse

"Öppna din mun för den stumme och försvara alla värnlösa. Öppna din mun och döm rättfärdigt, skaffa den betryckte och fattige rätt."  (Ords 31:8-9 FB). Läs mer HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar