tisdag

22 april

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer  HÄR.

Minikommentarer, "mannakorn", till dagens bibelläsning:
Joh 12 - Vetekornets lag

"Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt." (Joh 12:24 FB). Läs mer HÄR.

3 Mos 27 - Tionde

"All tionde av jorden, både av säden på jorden och av trädens frukt, tillhör HERREN. Den är helgad åt HERREN."  (3 Mos 27:30 FB). Läs mer HÄR.

Ordsp 27 - Järn skärper järn

"Järn skärper järn, den ena människan den andra"  (Ords 27:17 FB). Läs mer HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar