lördag

"Ske Herrens vilja" - Apg 21

Bibelläsning: Apostlagärningarna 21
"Ske Herrens vilja!" (Apg 21:14 FB)

Flera gånger i Apg 21 varnas Paulus att åka till Jerusalem. Anden förutsåg att Paulus skulle tas tillfånga och överlämnas till hedningarna (Apg 21:11). Folket försökte övertala honom att inte resa till Jerusalem (Apg 21:12). Men Paulus visste vad som var hans väg. Det var inte bara en ödestro som sa att vad som än hände så skulle det vara Guds vilja. Paulus visste vad Herren ville att han skulle göra, och han var beredd att betala priset för att göra Herrens vilja.

Vad skulle "Ske Herrens vilja" innebära för mig i dag? Under det närmaste året?

fredag

"Jag vill bara fullborda mitt lopp" - Apg 20

Bibelläsning Apostlagärningarna 20
"Jag vill bara fullborda mitt lopp och det uppdrag som jag har fått av herren Jesus: att vittna om Guds nåderika evangelium." (Apg 20:24)

Paulus var fokuserad. Han visste vad han ville. Han visste vad han var till för. Han säger till och med: "Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig; jag vill bara fullborda mitt lopp..." (Apg 20:24)

I Apg 20 ser vi tydligt hur han outtröttligt fullgjorde sitt uppdrag att predika:
"...fortsatte han att tala ända till midnatt" (Apg 20:7 FB)
"Jag har predikat och undervisat, offentligt och i hemmen." (Apg 20:20 FB)
"Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan" (Apg 20:27 FB)

Paulus var fokuserad. Hela hans liv gick ut på att fullborda hans liv och hans uppdrag.

Varje människa har ett uppdrag.

Vad är mitt uppdrag?
Hur kan jag fullborda mitt lopp i dag?

torsdag

"Vi har inte ens hört att den Helige Ande har blivit utgjuten" - Apg 19

Bibelläsning: Apostlagärningarna 19
"Tog ni emot den Helige Ande när ni kom till tro?" (Apg 19:2 FB)

Paulus har kommit till Efesus. Som vanligt "predikade han frimodigt" (Apg 19:8) och "Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer" (Apg 19;11)

I Efesus möter Paulus några lärjungar och frågar dem: "Tog ni emot den Helige Ande när ni kom till tro?"(Apg 19:2). De svarar: "Nej, vi har inte ens hört att den Helige Ande har blivit utgjuten" (Apg 19:2). När lärjungarna fick höra att det fannas mer att få var de genast villiga att ta emot det: "Och när Paulus lade händerna på dem, kom den Helige Ande över dem, och de talade med tungor och profeterade" (Apg 19:6)

Hjälp mig Gud att frimodigt ta emot den kraft du vil ge mig i dag!
tisdag

"Var inte rädd, utan tala och tig inte!" -18

Bibelläsning: Apostlagärningarna 18
"En natt sade Herren i en syn till Paulus: ´Var inte rädd, utan tala och tig inte´!" (Apg 18:9 FB)
I Apg 18 är Paulus fullt upptagen med att predika: "...var Paulus helt upptagen med att predika ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias." (Apg 18:5 FB).

Paulus förkunnelse möts som vanligt av motstånd. Då möter Herren Paulus med orden "Var inte rädd, utan tala och tig inte" (Apg 18:9 FB)

Det är ord som vi också kan få ta emot för dagen i dag.


En ny kung - Apg 17

Bibelläsning: Apostlagärningarna 17
"De bryter alla mot kejsarens förordningar och säger att det är en annan som är kung, en som heter Jesus." (Apg 17:7)

Det blev en total kulturkollision. I romarriket där det bara fanns en kung, herre och kejsare, kommer det plötsligt ett folk och påstår att de hör till en helt annan herre och kung.

Att bli en kristen, att bli frälst, innebär att byta herre i livet. "Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. " (Rom 10:9 FB)

Oavsett vem, eller vad, som varit herre över ditt liv tidigare, så innebär det ett maktskifte att bli frälst. Jag får bekänna Jesus som Herre och leva mitt liv i Guds herradöme, Guds rike.

Vad får det för konsekvenser för mig i dag att Jesus är Herre i mitt liv?

måndag

Bojorna faller av - Apg 16

Bibelläsning: Apostlagärningarna 16
"...och bojorna föll av dem alla" (Apg 16:26)

I Apg 16 kan vi läsa om en av de många gånger som lärjungarna blev fängslade. Här är det Paulus och Silas som sitter i fängelse: "Man gav dem många rapp och satte dem sedan i fängelse. Fångvaktaren fick order att hålla dem i säkert förvar, och för den skull lät han dem sitta i det innersta fängelserummet och låste fast deras ben i stocken."(Apg 16:23-24).

Det var naturligtvis en svår situation. Det hade kanske varit naturligt att lärjungarna förtvivlade och frågade hur det kunde sluta så här dåligt, det som börjat så bra. Det ligger nära till hands att vi tycker synd om oss själva då vi orättvist drabbas av elände.

Men i stället för att deppa började de sjunga lovsånger till Gud i fängelset. Det blev ett jordskalv. Dörrarna öppnades och bojorna föll av.

Ibland kan vi sitta helt fast i våra negativa tankemönster. Ju mer vi betraktar problemen, ju mörkare blir det. Men i lovsången får vi flytta vår uppmärksamhet från den negativa situationen och hopplösheten och i stället se upp till Gud och hans möjligheter. Då kan det hända att även våra bojor faller av och vi blir fria!

söndag

Enighet och oenighet - Apg 15

Bibelläsning: Apostlagärningarna 15
"Den helige anden och vi har beslutat..." (Apg 15:28)

På grund av oenighet ute på fältet om de nykristna skulle vara tvungna att hålla de gamla judiska lagarna, samlades apostlamötet i Jerusalem. Oenigheten ledde fram till ett beslut där man kunde säga att beslutet togs i enighet mellan "den Helige Ande och vi" (Apg 15:28).

Kapitlet avslutas med att Paulus och Barnabas blir oeniga om Markus skulle få åka med dem på nästa missionsresa eller inte. Samtalet slutade med att ett "så häftigt uppträde att de skildes åt." (Apg 15:39). Knappast hedrande för Paulus och Barnabas - men, så mänskligt. Det var tydligen inte alla beslut i apostlarnas liv som togs i enighet med den Helige Ande.

Hjälp mig Gud, att de beslut jag tar i dag och i dagar som kommer, ska fattas i enighet med den Helige Ande.

lördag

Tecken och under - apg 14

Bibelläsning: Apostlagärningarna 14
"...Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta dem göra tecken och under" (Apg 14:3)

Två saker går hand i hand genom hela Apostlagärningarna. Evangeliet förkunnas både med ord och med tecken och under. Detta mönster ser vi även i Apg 14.

Evangeliet proklameras med ord:
-"de...predikade där på ett sådant sätt att en stor mängd judar och greker kom till tro"
(Apg 14:1)
-"Här förkunnade de evangeliet och gjorde många till lärjungar" (Apg 14:21)

Evangeliet demonstreras med tecken och under:
-"...Herren som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta dem göra tecken och under." (Apg 14:3)
-Då de mötte en man som varit lam sedan födseln sa Paulus "med hög röst: ´Res dig upp och stå på benen!´ Då sprang mannen upp och började gå." (Apg 14:10)

I dag blir det ofta mycket ord och väldigt lite av Guds kraft.
Vi borde kanske fråga den fråga som Gideon ställde: "Men om Herren är med oss...var är då alla de under som våra fäder talade om...?" (Dom 6:13). Då Gideon ställde denna fråga till Gud, svarade Gud med att sända Gideon till folket med väckelse och befrielse.

Kanske är det på samma sätt i dag. Gud sänder och använder de människor som frågar efter Hans kraft.

torsdag

Den Helige Andes verk - Apg 13

Bloggpredikan och kommentar till den dagliga bibelläsningen

Bibelläsning: Apostlagärningarna 13
"Och lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig ande" (Apg 13:52)


Apostlagärningarna handlar huvudsakligen om Apostlarnas gärningar. Men bakom eller bortom det synliga ser vi hela tiden att den Helige Ande är verksam genom att tala, inspirera, vägleda, utrusta och ge kraft till lärjungarna. Helt enligt Jesu löfte i inledningen av Apostlagärningarna: "Ni ska få kraft när den Helige Ande kommer över er..." (Apg 1:8)

I Apostlagärningarnas trettonde kapitel syns det tydligt:
-Den Helige Ande talar till lärjungarna: "..sade den helige anden till dem.." (Apg 13:2)
-Den Helige Ande sänder och vägleder lärjungarna: "..sändes ut av den helige anden.." (Apg 13:4)
-Den Helige Ande fyller Paulus då han konfronteras med ondkans makter och låter Paulus utföra tecken och under: "Paulus, fylldes då av helig ande. Han spände blicken i honom och sade.."(Apg 13:9)
-Lärjungarna blir uppfyllda med glädje och helig ande då de möter motstånd och förföljs: "Och lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig ande" (Apg 13:52).

Den Helige Ande är densamme i dag. Han talar till oss, sänder och vägleder oss fyller oss med sin kraft och önskar göra sina mäktiga gärningar genom oss.

I Apostlagärningarna 13 återges också innehållet i apostlarnas förkunnelse:
"Vi förkunnar alltså för er detta budskap: ´löftet som fäderna fick har Gud infriat åt oss" (Apg 13:32-33). Folket väntade tydligen på det som redan hade infriats. Apostlarnas glada budskap var att man inte behövde vänta längre. Löftesuppfyllelsen fanns här och nu.

Också i dag finns det många människor som går och väntar på det som redan uppfyllts. Petrus första predikan på pingstdagen var just detta. Löftena är uppfyllda! Vi behöver inte vänta längre. Och löftena gäller alla!
"Var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst" (Apg 2:21)
"..jag utgjuter min ande över alla människor." (Apg 2:17)

Det glada budskapet är det samma i dag: Gud har infriat löftena!
-Du behöver inte vänta längre på att bli frälst. Du kan tacka och ta emot frälsningen just nu.
-Du behöver inte vänta längre på att bli fylld med den Helige Ande. Du kan tacka och ta emot uppfyllelsen av den Helige Ande just nu.
-Du behöver inte vänta längre på att få förlåtelse. Du kan tacka och ta emot förlåtelsen just nu.

Allt detta därför att löftet som fäderna fick har Gud infriat åt oss (Apg 13:32)

peppebaron

Bön förändrar verkligheten - Apg 12

Bibelläsning: Apostlagärningarna 12"Guds ord fortsatte att sprida sig och tillväxa" (Apg 12:24)

Trots starkt motstånd fortsatte den kristna församlingen att växa (eller var det på grund av motståndet man växte?).

I kapittel 12 blir Petrus fängslad. Då Petrus sitter i fängelse ber församlingen ivrigt till Gud för honom (Apg 12:5). det resulterar i att en ängel kommer och för ut Petrus från fängelset. Han går då, mitt i natten, till församlingen som är fullt sysselsatt med att ivrigt be för Petrus.

Då Petrus knackar på dörren blir tjänsteflickan så glad att hon glömmer att öppna dörren för Petrus (Apg 12:14). I stället springer hon rakt in i bönemötet för att berätta den goda nyheten om att församlingens böner har blivit besvarade. De bedjande trodde inte på tjänsteflickan utan sa till henne: "Du är tokig" (Apg 12:15).

Det verkar som om det var möjligt för Gud att besvara bönen, även om ingen av de troende trodde att deras bön skulle ge resultat.

Den mängd av tro som du kan lägga in i din bön är inte det avgörande. Det avgörande är att du ber. Vi får komma till Gud med den lilla tro vi har. Gud kan förändra verkligheten som svar på din och min bön.

Gud inbjuder dig och mig in i bönens värld, där vi får vara med att förändra verkligeheten.

onsdag

Vad säger Anden i dag? - Apg 11

Bibelläsning: Apostlagärningarna 11
"...Anden sade åt mig att följa med dem utan att tveka" (Apg 11:12)

Petrus fick stå till svars för att han besökt hedningarna (Apg 11:2). Han hade gått utanför ramarna, traditionerna, och predikat för hedningarna så att de som lyssnade hade blivit frälsta.

Petrus återberättade allt som hände i förbindelse med mötet i Kornelius hus och så säger han det var Anden som hade sagt till honom att gå till Kornelius hus.

Vad säger Anden till mig i dag?
Och hur kan man veta att det är Anden som talar och inte bara mina egna tankar?

Ett viktigt sätt att pröva om det jag tänker kommer från Anden, är om det stämmer överens med Guds ord. Anden som talar i Guds ord kan inte säga något helt annat då han talar med mig. Det kan ibland, som i Petrus fall, handla om något som är utanför ramarna, utanför traditionerna. Men det kan aldrig vara utanför Guds ord, Bibeln.

-Vad säger Anden till mig i dag?
-Fråga Honom!
-Den som har öron hör vad Anden säger till församlingarna (Upp 2:7)

tisdag

Vad brukar du svara?

Bibelläsning: Apostlagärningarna 10
"Nej, nej, herre! Aldrig..." (Apg 10:14)

Då Herren första gången talar till Petrus om att gå till hedningarna och vittna om Jesus blir Petrus första reaktion: "Nej, nej, herre! Aldrig...".

Men Petrus gick till slut predikade för hedningarna i Kornelius hus och de som lyssnade blev frälsta och döpta med den Helige Ande. (Apg 10:44)

-Vad brukar du svara då Herren talar till dig?
-Vad säger Herren till dig i dag?måndag

Att lida för evangeliet - Apg 9

Bibelläsning: Apostlagärningarna 9
"...jag skall låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull." (Apg 9:16)

Då Jesus kallar Paulus till att bli en kristen och en lärjunge gör han det med orden om att Paulus kommer att få lida mycket. Paulus blir inte kallad till kristen för att få ett bekymmersfritt liv i välstånd. Hans kallelse kommer även att innebära lidande.

Det fick Paulus fort uppleva. Han kom till Damaskus för att jaga och fånga in de kristna. Paulus var "rasande av mordlust mot Herrens lärjungar" (Apg 9:1). Men så mötte han Jesus, blev frälst och började vittna om Jesus. Omedelbart gjorde man upp planer på att döda Paulus i Damaskus: "De lurade på honom ... dag och natt för att döda honom"(Apg 9:24). Han lyckades fly och kom till Jerusalem och predikade där, men också där försökte de röja honom ur vägen (Apg 9:29).

Jag kanske inte möter samma motgångar som Paulus, men att vara Jesu lärjunge och att varje dag ta upp mitt kors och följa Jesus kommer att innebära uppoffringar och lidande även för mig.

"Skäms alltså inte för vittnesbördet om vår Herre ... utan lid för evangeliet du också, med kraften från Gud." (2 Tim 1:8)

söndag

Gå nu... - Apg 8

Bibelläsning: Apostlagärningarna 8

"Gå nu vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde" (Apg 8:26)

Efter att Stefanos stenats utbröt en häftig förföljelse mot de kristna i Jerusalem. De flesta kristna skingrades över hela Judeen och Samarien. En av dem som fick fly från Jerusalem var Filippos, en av de sju som tillsammans med Stefanos var socialarbetare i församlingen.

Filippos kom till huvudstaden i Samarien och började predika Guds ord och utföra tecken och under (Apg 8:6+13). Det resulterade i en stor väckelse. Många blev frälsta och lät döpa sig. Mitt i väckelsen kallar Gud Filippos till en öde väg i Gaza.

Det kanske är lättare att höra Guds kallelse från en öde väg i Gaza till den stora väckelsen i Samarien än omvänt. Men mitt i den stora väckelsen där Filippos stod i centrum kallades han ut till en öde plats. Det resulterade i att en ensam etiopier på genomresa fick bli frälst.

Tänk om det i dag sitter en "ensam etiopier", eller en ensam svensk, eller en ensam invandrare och ber att någon ska komma till honom eller ringa till honom och berätta om Jesus.
-Kommer jag att höra det?
-Och om jag hör det, kommer jag att lyda?

lördag

Be för dem som förföljer er - Apg 7

Bibelläsning: Apostlagärningarna 7
"Herre ställ dem inte till svars för denna synd" (Apg 7:60)

De håller på att stena Stefanos. Men Stefanos ber inte för sig själv. Han ber inte att han ska bli räddad. Han ber för bödlarna. Han ber för dem som förföljer honom.

Det är lätt att be för det som är mitt och dem som är "mina", och det ska vi naturligtvis göra. Men bönen får inte bara stanna där. Bibelordet utmanar oss att be för dem som står emot oss. Dem som vi har svårt att tycka om. De som attackerar min tro. De som gör liver svårt för mig.

Det är kanske de som verkligen behöver mina förböner.

Vem ska jag be för i dag? Jesus svarar: "Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er" (Matt 5:44)

fredag

Socialarbetarna intar scenen - kap 6

Bibelläsning: Apostlagärningarna 6

"Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket." (Apg 6:8)
Församlingen växte och man började inrätta olika funktioner i församlingen. I kapitel sex kan vi se två riktningar på tjänsterna:
1/ Att ägna sig helt åt bönen och ordets tjänst.
2/ Den sociala omvårdnaden (här att dela ut mat)

Men det fanns inga vattentäta skott mellan de olika tjänsteinriktningarna. Även socialarbetarna förkunnade och gjorde tecken och under bland folket. Motståndet växte. Man drog Stefanos inför rätta och skickade fram falska vittnen (Apg.6:13).

Man anklagade inte Stefanos för att han bedrev social verksamhet. Det fick han gärna göra. Det var då han började förkunna om Jesus som myndigheterna vände sig mot Stefanos. Huvudanklagelsen var att man påstod att Stefanos förkunnat att Jesus skulle ändra på deras seder och bruk. (Apg 6:14). Tänk vad vi kan bli förälskade i våra traditioner!

Den som vill stå upp för Jesus kan inte räkna med att bli populär i omvärlden. Ibland kan den som vill stå upp för Jesus möta falska anklagelser. Det gäller både då och nu.

Vågar jag stå upp för Jesus i dag? I en tid som visar allt mindre respekt för Guds ord och Jesus?

torsdag

Att resa sig och gå vidare

Bibelläsning: Apostlagärningarna 5
"De fortsatte dag efter dag med att undervisa i templet och hemma och förkunna budskapet att Jesus är Messias." (Apg 5:42)

Då jag var liten fanns det en leksak i form av en liten trägubbe med rund botten och en tyngd i botten. Vad man än gjorde med trägubben reste den sig alltid till upprätt stående ställning. Jag kunde slå hur hårt som helst, men den reste sig alltid.

Så måste det ha känts för myndighterna då man försökte "slå ned" de kristna. De bara reser sig och går vidare.

I kapitel fyra i Apostlagärningarna (gårdagens kapitel) togs Petrus och Johannes till fånga och fördes inför rådet. Efter stränga förhållningsorder om att att aldrig mer tala i Jesu namn släpptes de och gick rätt ut och förkunnade Guds ord med frimodighet (Apg 4:31).

I kapitel fem fängslas apostlarna på nytt (Apg 5:18). En ängel släpper ut dem och de går direkt till templet och undervisar.

Då myndigheterna upptäckte detta fängslades apostlarna åter. Man ville döda dem, men begränsade sig till att prygla dem och igen förbjuda dem att tala i Jesu namn (Apg 5:40). Då står det om apostlarna:
"Apostlarna lämnade rådet, glada över att de befunnits värdiga att förnedras för Namnets skull. De fortsatte dag efter dag med att undervisa i templet och hemma och förkunna budskapet att Jesus är Messias." (Apg 5:41-42)

Det verkar som det var omöjligt att tysta lärjungarna. De bara reste sig och fortsatte förkunna.

-Har vi i dagens kristna församling "tystnat" med att tala i Jesu namn?
-Hur mycket behövs för att "tysta" mig?

onsdag

Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört

Bibelläsning: Apostlagärningarna 4
"Vi kan inte tiga med vad vi har sett och hört" (Apg 4:20)

Lärjungarna hade blivit intagna på förhör och blivit ålagda att aldrig mer tala eller undervisa i Jesus namn (vers 18). Men det fanns en gräns för var man inte längre kunde lyda myndigheterna. De måste lyda Gud mer än människorna (vers 19).

Hur är det i mitt liv?
-Följer jag vad Gud säger eller har jag lätt att anpassa mig till människors förväntningar och påbud?
-Kan jag säga som lärjungarna att jag inte kan tiga med vad jag sett och hört?

Jag är rädd att jag alltför ofta kan tiga då jag skulle ha vittnat om Jesus.

tisdag

Går du förbi? Apg 3

Bibelläsning: Apostlagärningarna 3
"Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig: I Jesu Kristi, nasaréns, namn: stig upp och gå!" (Apg 3:6 FB)

Petrus och Johannes är på väg till den dagliga bönen. Det gjorde de varje dag. Vid Sköna porten sitter den lame mannen och tigger. Det gjorde han varje dag enligt texten (v.2)

Varje dag måste Petrus och Johannens ha passerat den lame mannen på väg till bönemötet. Men just den här dagen måste den Helige Ande ha gett Petrus en speciell ingivelse. Petrus var lydig och genom det förvandlades den lame mannens liv och flera tusen människors liv på grund av händelsen på väg till bönemötet. Petrus kunde ha varit olydig och sagt: "Jag hörde nog fel..."

Då jag läser den här berättelsen tänker jag "Hur ofta har jag gått förbi...". Hur ofta har inte jag tänkt: "Jag hörde nog fel..."

Tänk om Gud förbereder "gudomliga möten" utefter min livsväg. En människa som behöver höra ett ord till uppmuntran? En människa som just nu ber att någon ska ringa till henne? En människa i djup livskris som ropar på hjälp?

Gud hjälp mig att inte gå förbi de "gudomliga möten" du har förberett för mig i dag!

måndag

Två löften - Apg 2

Bibelläsning Apostlagärningarna 2
"Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst" (Apg 2:21 FB)
"Det skall ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor." (Apg 2:17)

På pingstdagen bryter det in en ny tid. Två löften som ges till alla människor. Att löftena gäller alla uttrycks med orden: "..var och en.." och "..över alla människor.."

Men även om löftena gäller för alla människor, måste varje människa ta emot det personligt i sitt liv.
-Du kan bli frälst om du i tro tar emot det Gud har givit dig.
-Du kan bli fylld med den Helige Ande om du i tro tar emot vad Gud har givit dig.

Då vi läser vidare i Apostlagärningarna ser vi hur lärjungarna blir fyllda med den Helige Ande gång på gång.

Låt dig fyllas av den Helige Ande i dag! "..låt er uppfyllas av ande.." Ef 5:19

söndag

"Ni ska få kraft..."

Bibelläsning Apostlagärningarna 1
"Men ni skall få kraft när den helige anden kommer över er" Apg 1:8

Tre gånger i Apg 1 påminner Jesus lärjungarna om vad som skulle komma.
"...vänta på det Fadern lovat" (Apg 1:4)
"...ni skall bli döpta med den helige ande om bara några få dagar" (Apg 1:5)
"...ni skall få kraft när den helige anden kommer över er" (Apg 1:8)

Jesu löfte till sina uppgivna, missmodiga och desillusionerade lärjungar var att de skulle få kraft genom den Helige Ande.

Jesus skulle lämna dem och hade gett dem ansvaret för att göra alla folk till hans lärjungar.
Förmodligen kände de sig helt otillräckliga och maktlösa den uppgiften.

Men Jesu löfte till otillräckliga, maktlösa, svaga människor var detsamma då som nu: "..ni ska få kraft"

Jag får tro och förvänta att samma löfte gäller mig idag.

fredag

Så och skörda - Gal 6

Bibelläsning: Galaterbrevet 6
"...det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sin kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv." (Gal 6:7-8)

Lagen om sådd och skörd gäller i livet. Om vi sår ut vänlighet och godhet bland människor är det vänlighet och godhet vi kommer att skörda. Om vi sår fientlighet och missunnsamhet är det det vi kommer att skörda.
Denna lag gäller även i vårt inre liv. Om vi sår uppbyggande tankar, gemenskap med Gud och Guds ord i våra liv kommer vi att skörda liv, och liv i överflöd. Om vi sår destruktiva tankar, destruktiv litteratur eller destruktiva filmer så kommer vi att skörda andlig död.

Det är mitt val vad jag vill så ut bland andra människor och i mitt eget liv.

onsdag

Frihet under ansvar - Gal 5

Bibelläsning: Galaterbrevet 5
"Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket" (Gal 5:1)
"Ni är kallade till frihet, bröder, använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra med glädje" (Gal 5:13)

Kristus har köpt oss fria! Men friheten måste förvaltas med omsorg. Det rätta sättet att förvalta friheten är att inte göra sådant som:
-förstör för andra människor
-förstör mitt eget liv
-förstör min relation med Gud

Men vi är fria att:
-välsigna och göra väl mot andra människor
-leva ett rent och helgat liv
-vårda min relation med Jesus

Hur kan jag på bästa sätt använda min frihet i dag?


Den förlorade hänförelsen - Gal 4

Bibelläsning: Galaterbrevet 4
"Var är er hänförelse nu?" (Gal 4:15)

Paulus frågar galaterna vad som har hänt med deras tidigare hänförelse?
Det kan vara så att också vi ser tillbaka till en tid då vi drevs av hänförelse för Jesus. Men så har tiden gått och hänförelsen har svalnat.
I ett av breven i Uppenbarelseboken kan vi läsa: "Men det har jag emot dig, att du övergivit din första kärlek." (Upp 2:4).
Men även om det skulle vara så, finns det alltid en väg tillbaka. Brevet fortsätter: "Tänk på varifrån du fallit och omvänd dig..." (Upp 2:5)

Hur är det i dag med min kärlek och hänförelse för Jesus?

tisdag

Brev till den dåraktiga församlingen - Gal 3

Bibelläsning Galaterbrevet 3
"...tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga?" (Gal 3:2-3 FB)

I Galaterbrevets tredje kapitel använder Paulus ord som han normalt inte använder. Han kallar församlingsmedlemmarna dåraktiga.
Det verkar som om föramlingsmedlemmarna trodde att de fått Anden genom att vara rättfärdiga.
Det verkar som om församlingsmedlemmarna trodde att Gud gjorde underverk bland dem för att de var så rättfärdiga.

Också i dag är det många kristna som tänker att de inte är heliga eller goda nog för att Gud skulle fylla dem med sin Ande. Men det beror inte på hur bra eller god du är.
Många kristna tänker att Gud bara kan göra underverk genom goda och rättfärdiga människor. Men det beror inte alls på vår egen prestation.

-Våga tro att Gud vill och kan fylla dig med sin Ande
-Våga tro att Gud vill och kan göra underverk i ditt liv.

Du ska få se vad Gud kan uträtta genom en sådan tro.

måndag

Förkastar du Guds nåd? - Gal 2

Bibelläsning Galaterbrevet 2
"Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves." (Gal 2:21 FB)

Om jag litar mer på mina egna gärningar än på Guds verk, förkastar jag Guds nåd. Varje gång jag litar mer på min egen rättfärdighet än på Guds, deklarerar jag att Jesus dog förgäves.

Men Jesus dog inte förgäves, "ty genom laggärningar blir ingen människa rätfärdig" (Gal 2:16 FB).

Därför får jag frimodigt lämna självverksamhetens och självrättfärdighetens land och vila i den nåd Kristus så dyrt har köpt för mig.

söndag

Försöker jag ställa mig in hos människor? - Gal 1

Bibelläsning Galaterbrevet 1

"Är det människor jag nu försöker få på min sida - eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare." (Gal 1:10)


Visst känns det skönt att vara accepterad och omtyckt av människor. Men Paulus skriver att han måste välja. Om han strävar efter att vara människor till lags är han inte längre Kristi tjänare.

Vem vill jag vara? Vill jag vara Kristi tjänare, eller vill jag kompromissa och vara människor till lags? Vem vill jag helst ha på min sida? Gud eller människor? Vilka praktiska konsekvenser får mina svar på dessa frågor för mitt liv?