torsdag

Att resa sig och gå vidare

Bibelläsning: Apostlagärningarna 5
"De fortsatte dag efter dag med att undervisa i templet och hemma och förkunna budskapet att Jesus är Messias." (Apg 5:42)

Då jag var liten fanns det en leksak i form av en liten trägubbe med rund botten och en tyngd i botten. Vad man än gjorde med trägubben reste den sig alltid till upprätt stående ställning. Jag kunde slå hur hårt som helst, men den reste sig alltid.

Så måste det ha känts för myndighterna då man försökte "slå ned" de kristna. De bara reser sig och går vidare.

I kapitel fyra i Apostlagärningarna (gårdagens kapitel) togs Petrus och Johannes till fånga och fördes inför rådet. Efter stränga förhållningsorder om att att aldrig mer tala i Jesu namn släpptes de och gick rätt ut och förkunnade Guds ord med frimodighet (Apg 4:31).

I kapitel fem fängslas apostlarna på nytt (Apg 5:18). En ängel släpper ut dem och de går direkt till templet och undervisar.

Då myndigheterna upptäckte detta fängslades apostlarna åter. Man ville döda dem, men begränsade sig till att prygla dem och igen förbjuda dem att tala i Jesu namn (Apg 5:40). Då står det om apostlarna:
"Apostlarna lämnade rådet, glada över att de befunnits värdiga att förnedras för Namnets skull. De fortsatte dag efter dag med att undervisa i templet och hemma och förkunna budskapet att Jesus är Messias." (Apg 5:41-42)

Det verkar som det var omöjligt att tysta lärjungarna. De bara reste sig och fortsatte förkunna.

-Har vi i dagens kristna församling "tystnat" med att tala i Jesu namn?
-Hur mycket behövs för att "tysta" mig?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar