onsdag

Den förlorade hänförelsen - Gal 4

Bibelläsning: Galaterbrevet 4
"Var är er hänförelse nu?" (Gal 4:15)

Paulus frågar galaterna vad som har hänt med deras tidigare hänförelse?
Det kan vara så att också vi ser tillbaka till en tid då vi drevs av hänförelse för Jesus. Men så har tiden gått och hänförelsen har svalnat.
I ett av breven i Uppenbarelseboken kan vi läsa: "Men det har jag emot dig, att du övergivit din första kärlek." (Upp 2:4).
Men även om det skulle vara så, finns det alltid en väg tillbaka. Brevet fortsätter: "Tänk på varifrån du fallit och omvänd dig..." (Upp 2:5)

Hur är det i dag med min kärlek och hänförelse för Jesus?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar