onsdag

Husbyggnadskonst - Luk 6

Bibelläsning: Lukasevangeliet 6
"Den som kommer till mig och lyssnar till mina ord och handlar efter dem, vem han är lik, det skall jag visa er. Han liknar en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grunden på klippan. När floden sedan kom, vräkte den sig mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var välbyggt. Men den som lyssnar och inte handlar liknar en man som byggde ett hus på marken utan att lägga någon grund. Floden vräkte sig mot huset som genast rasade, och förödelsen blev stor för det huset." (Luk 6:47-49 FB)

Här undervisar Jesus om hur man bygger hus. Men vad han egentligen talar om är att bygga liv. Han berättar om en man som bygger ett hus som håller och om en som bygger ett hus som rasar ihop.

Vad är skillnaden mellan de två männen? Det blåser lika mycket på bägge husen. Båda männen lyssnar lika mycket. De har tagit emot Guds ord i samma utsträckning. Men den ena handlar utifrån ordet och den andra gör det inte.

Då vi handlar som om Guds ord är sant, frigörs kraften i Guds ord!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar