måndag

I dag! - Luk 4

Bibelläsning: Lukasevangeliet 4
"Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren." (Luk 4:18-19 FB)

Då Jesus läst de orden i Synagogan sa han: "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar." (Vers 21). Profetian från Jesaja hade funnits där i flera hundra år, men plötsligt gick den i uppfyllelse i Jesus.

Men Jesus vill att den profetian ska fortsätta att gå i uppfyllelse genom oss. Varje gång vi:
-förmedlar glädje där ingen glädje finns
-förmedlar hopp där allt hopp är ute
-förmedlar ljus där det bara finns mörker
-förmedlar frihet för människor som lever i fångenskap i missbruk, oförlåtenhet eller någon annan form av fångenskap

Varje gång detta sker kan vi också säga: "I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse".

En ny dag har börjat. Profetian väntar på att uppfyllas genom våra liv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar