lördag

Hemligheten - Ef 3

Bibelläsning: Efesierbrevet 3
"...att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas, som från evighet har varit dold i Gud, alltings Skapare. Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen." (Ef 3:9-10 FB)

Det talas om en hemlighet som varit fördold i Gud. Nu vill Gud göra sin mångfaldiga visdom känd - genom församlingen. Problemet är att det du och jag som är församlingen. Men även om problemet är stort, så är det inte omöjligt för "Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss" (Ef 3:20 FB). Han är med oss och hans kraft verkar i oss.

-Tack för att jag i dag, tillsammans med de andra i Guds församling, får vara en demonstration av Guds vishet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar