måndag

Herren behöver det - Mark 11

Bibelläsning: Markusevangeliet 11
"Gå till byn som ligger framför er. Så snart ni kommer in i den, skall ni finna ett åsneföl som är bundet och som ännu ingen har suttit på. Lös det och led hit det. Om någon frågar varför ni gör så, skall ni svara: Herren behöver det. Och ägaren skall genast sända hit det." (Mark 11:2-3 FB)

Det var en åsna som Herren behövde den gången. Gud använder det som finns tillgängligt. Oftast använder han människor.

I många situationer är det just dig som Herren behöver.

För att förmedla ord av tröst. För att förmedla omsorg. För att förmedla Herrens närvaro. Det var just det han behövde åsnan till: Att bära fram Jesus till folket.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar