tisdag

"Var inte rädd. Tro endast" - Mark 5

Bibelläsning: Markusevangeliet 5
"Var inte rädd. Tro endast." (Mark 5:36 FB)

Markusevangeliets femte kapitel berättar om tre "omöjliga" situationer som blir totalt förvandlade då Jesus griper in.

Vi möter kanske också situationer i vårt liv som kan upplevas som omöjliga. Då vill Jesus föra oss in i trons vila med orden: "Var inte rädd. Tro endast"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar