onsdag

Jublande glädje (1 Pet 1:8)

"Ni har inte sett honom men älskar honom ändå; ni ser honom ännu inte men tror på honom och kan jubla i outsäglig, himmelsk glädje" (1 Pet 1:8)


Här talas det om himmelsk glädje. En glädje som vi får se fram till. Men redan här och nu kan vi i vår tro på Jesus jubla i outsäglig, himmelsk glädje.

Enligt denna vers är det två saker som är grunden för vår outsägliga, jublande glädje:

- Att vi älskar Jesus (Det är det största och det viktigaste budet Matt 22:37)

- Vår kärlek till Jesus förlöser vår tro på Jesus. (Kärleken tror allt 1 Kor 13:7)

Då vi har vår stilla stund med Jesus och lovsjunger, tillbeder och betraktar honom, då växer vår kärlek och tro till honom och banar väg för den jublande glädjen.

Dagens manna: Jublande glädje

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar