måndag

Vem är jag? (1 Petr 1:1a)Från Petrus, Jesu Kristi apostel…”
(1 Petr 1:1a)

Petrus kallar sig apostel. En apostel är en som bryter ny mark i Guds rike. Petrus visste vem han var.

Vissheten om vem jag är frigör energi och kraft samt hjälper mig att inte kasta bort tid på sådant som inte är min uppgift.

Vem är du?
-Är du en apostel som går före och bryter ny mark?
-Är du en herdemänniska som har lätt att bry dig om och visa omsorg om andra?
-Är du en evangelist som älskar att berätta om Jesus för människor du möter?
-Är du en profetmänniska som lyssnar in Guds tilltal?
-Är du en lärare som kan förklara Guds ors så människor kan växa?

Eller är din huvuduppgift att be, eller att hjälpa till med praktiska saker, eller att administrera…?

Fråga Gud, och kanske någon annan människa som du har förtroende för, vad som skulle vara din uppgift och identitet.

Dagens manna = Vem är jag?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar