fredag

En öppen väg

Bibelläsning: Matteusevangeliet 27

Kapitlet handlar om Jesu lidande. Rubrikerna är Jesus inför Pilatus, Jesus döms, Soldaterna hånar Jesus, korsfästelsen, Jesu död.

Varje gång jag läser det tycker jag det är plågsamt ända fram till orden;
"Då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner" (Matt 27:51)

Ända fram till dess hade vägen fram till Gud varit stängd av förhänget. Folket fick stanna på förgården, prästerna kunde vara "i det heliga", men i "det allra heligaste", innanför förhänget fick ingen komma, utom översteprästen en gång per år.

Men i och med Jesu död öppnades vägen och vi får ha fritt tillträde till Gud varje dag och varje stund. Vägen ligger öppen för oss i dag. Använd den!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar