lördag

Uppdraget

Bibelläsning: Matteusevangeliet 28
"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar" (Matt 28:19)

Detta säger Jesus till sina lärjungar, för det är bara lärjungar som kan göra lärjungar.
-Hur kan jag själv växa och fördjupa mitt eget lärjungaskap?
-På vilket sätt kan jag bidra till att missionsbefallningen blir verklighet där jag finns?

Men Jesus skickar inte iväg oss på ett sådant uppdrag. Han går med oss i varje steg. "Och jag är med er alla dagar till tidens slut" (Matt 28:20)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar