söndag

Den skyldie går fri - Luk 23

Bibelläsning: Lukasevangeliet 23
Pilatus beslöt då att de skulle få vad de begärde. Han frigav den som de ville ha fri, mannen som var fängslad för upplopp och mord, men Jesus utlämnade han, så att de fick som de ville. (Luk 23:24-25 FB)

Den skyldige går fri och den oskyldige får betala priset. Det är det Jesu död på korset handlar om. "Syndens lön är döden", men Jesus tog vår plats så att alla vi syndare blir befriade då vi vänder oss till Gud och tar emot frälsning och förlåtelse.

Dagligen får vi be Gud om förlåtelse för våra synder och ta emot förlåtelsen. Dagligen blir vi då renade och befriade från all vår synd och kan gå vidare, rena och fria.

Man kan kanske tycka att det är orättvist, och det är det. Men Jesu förlåtelse handlar inte om rättvisa, den handlar om kärlek.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar