måndag

Med öppnade ögon och brinnande hjärtan - Luk 24

Bibelläsning: Lukasevngeliet 24
´Då öppnades deras ögon, och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sade till varandra: "Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?" (Luk 24:31-32 FB)

Lärjungarna hade mött den uppståndne Jesus utan att känna igen Honom. Men resultatet av samvaron med den uppståndne var öppnade ögon och brinnande hjärtan.

Vi kan aldrig åstadkomma detta av oss själva. Det är endast då vi personligen har ett möte med den uppståndne Jesus som våra ögon kan öppnas och våra hjärtan blir brinnande.

Världen behöver verkligen människor med öppnade ögon och brinnande hjärtan. Låt oss söka gemenskapen med den uppståndne så att vi kan bli de människorna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar