onsdag

7 maj

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
 

Minikommentarer, ´mannakorn´, från dagens bibelläsning:
Apg 2 - Två löften
"Och det skall ske att var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst" (Apg 2:21 FB)
"Det skall ske i de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor." (Apg 2:17). Läs mer HÄR.

4 Mos 16 - Andlig avundsjuka

"De samlade sig mot Mose och Aron och sade till dem: "Nu får det vara nog! Hela menigheten är ju helig, alla är det, och HERREN är mitt ibland dem. Varför upphäver ni er då över HERRENS församling?" (4 Mos 16:3 FB). Läs mer HÄR.

Pred 12 -
Slutsatsen
"Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det hör alla människor till. Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont." (Pred 12:13-14)". Läs mer HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar