måndag

11 maj

Fyra bibelläsningsplaner. Du väljer ambitionsnivå. Läs mer HÄR
Minikommentarer, ´mannakorn´, från dagens bibelläsning:

Psalm 56 - Samla alla tårar i en skål
"På Gud förtröstar jag och fruktar inte. Vad kan människor göra mig?" (Ps 56:12 FB). Läs mer HÄR.

Psalm 57 - Hur mycket kostar nåden?
 
"Ty din nåd räcker upp till himlen..." (Ps 57:11 FB). Läs mer HÄR.

4 Mos 20 - "Tala till klippan"
"Tag staven, och kalla samman menigheten, du och din bror Aron, och tala till klippan inför deras ögon, och den skall ge vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan och ger menigheten och dess boskap att dricka....
... Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan, och mycket vatten kom ut, så att menighet och boskap fick dricka."  (4 Mos 20:8+12). Läs mer HÄR.

Höga Visan 3 - Genom kärlekens ögon
"Vad skön du är min älskade, vad du är skön!"  (HV 4:1 FB). Läs mer HÄR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar