torsdag

Hämnden är inte ljuv (1 Pet 2:23)

"Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist." (1 Pet 2:23)
Då vi skymfas är vi benägna att skymfa tillbaka. Vi försöker kanske "svara med samma mynt", eller kanske till och med överträffa den andres skymfande.

Då andra männsikor skapar problem för oss eller åsamkar oss lidande har vi kanske en benägenhet att komma med hotelser. Vi vill försvara vår person.

Men hämnden är inte ljuv. Den bara eskalerar konflikter till större dimensioner. Ljuvlighet är däremot en person som inte lägger all sin energi på att "ge igen" och att försvara sitt eget rykte, utan i stället, på samma sätt som Jesus, överlåta vår sak till Jesus.

Dagens manna: Hämnden är inte ljuv

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar