fredag

Älska dina trossyskon (1 Pet 2:17) 

"Hedra alla, älska era trosbröder, frukta Gud och ära kejsaren." (1 Pet 2:17)

 Vi får fyra uppmaningar i denna vers. Uppmaningarna går i fyra riktningar. Mot alla, mot våra trosbröder, mot Gud och mot kejsaren. Kejsaren får representera den världsliga makten för oss. Och uppmaningarna handlar om att hedra, älska, frukta och ära.

Jag tänker speciellt på mina trosbröder, eller trossyskon idag. En del av dem kan vara lätta att älska. Dem vi naturligt tycker om. Andra kan ibland vara riktigt besvärliga att älska. De kanske uppför sig på ett sätt som är långt ifrån älskvärt. 

Men vi är kallade att älska dem oavsett. Jesus förväntar sig att vi ska älska varandra:
"Detta befaller jag er: att ni skall älska varandra." (Joh 5:17)
"Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er." (Joh 5:12)
Det handlar inte bara om att acceptera dem. Vi ska älska dem. På samma sätt som Jesus älskat oss!

Kyrkofader Tertullianus berättar från 200-talet e.Kr. från Nordafrika, att man sa om de kristna: "Se, hur de älskar varann".

Det var tydligen inte läran hos de första kristna som imponerade på omvärlden. Det var deras inbördes kärlek.

Dagens manna: Älska dina trossyskon

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar