måndag

Liv som vittnar (1 Pet 2:15)

"Ty sådan är Guds vilja: genom att göra det goda skall ni tysta munnen på de okunniga och tanklösa." (1 Pet 2:15)Guds vilja för oss handlar inte bara om vad vi säger med vår mun. Guds vilja handlar i hög grad om hur vi lever våra liv.

Någon har sagt "Då folk talar illa om er, lev så att ingen tror dem".

Våra argument kan många gånger vara otillräckliga för att övertyga andra. De andra kan också ha goda argument för sina åsikter. Våra etiska ställningstaganden rimmar illa med det som är "tidsandan".

Men då inga ord räcker till då är det bara vår liv som kan överbevisa. Våra ord kan ifrågasättas, men inte våra liv, vår glädje i Herren, den övernaturliga kraften genom den Helige Ande, kärleken som inte söker sitt eget bästa.

Dagens manna: Liv som vittnar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar