söndag

Gud vill det (1 Pet 2:14)

"...eller ståthållarna, som är sända av honom för att straffa dem som gör det onda och belöna dem som gör det goda." (1 Pet 2:14)
Versen innan handlar om att vi ska underordna oss den centrala makten (kejsaren). Denna vers handlar om att vi ska underordna oss den lokala myndigheten (ståthållaren).

Enligt versen är den lokala myndighetens uppgift att straffa den som gör det onda och belöna den som gör gott.

Under vår tid i Lettland hände det då och då att borgmästaren i någon av städerna utsåg Frälsningsarméns kårledare i den staden till "Årets medborgare". Det gjorde borgmästaren för att han hade sett det arbete Frälsningsarmén utförde för stadens invånare.

Det var naturligtvis positivt varje gång det inträffade. Men Frälsningsarmén gjorde inte det den gjorde för att få ett pris av borgmästaren. Drivkraften var inte heller bara att det fanns människor som som hade det svårt. Den yttersta drivkraften och motivationen för allt arbete var medvetenheten att Gud ville det, eller "för Herrens skull", som det står i föregående vers.

Vad vill Gud att jag ska göra idag?

Dagens manna: Gud vill det

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar