fredag

Ordet - hörnsten eller gungfly? (1 Pet 1:8)

"...en sten som de snavar på, en klippa som de stöter emot. De stöter emot därför att de inte lyder ordet. Så är det förutbestämt för dem" (1 Pet 2:8)

Jesus, hörnstenen som blev ratad (vers 7)), blir en sten som man snavar på, en stötesten, för dem som inte vill ta emot Jesus.

Ordet är menat att vara en välsignelse och till vägledning, men för dem som inte vill ta emot ordet och lyda det blir det något de snavar på. 

Det finns idag många kristna som inte vill böja sig under ordet och som inte vill lyda ordet. De rycker undan grunden för sin egen tro och det som skulle vara en stabil grundsten att bygga vidare på blir i stället en stötesten, något man snavar på. Då man inte lyder ordet blir grund ett gungfly.

Dagens manna: Är Ordet ett gungfly eller en hörnsten för mig?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar