tisdag

Den levande stenen (1 Pet 2:4)

"När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom..." (1 Pet 2:4)
Vilken paradox. En levande sten! Finns det något som är mer dött än en sten? Man brukar till och tala om att vara stendöd.

Men Jesus var just det. Han var stendöd men han uppstod från döden och blev levande igen. Han säger själv: "Jag är... den levande. Jag var död, men se, jag lever i all evighet" (Uppp 1:18)

Det är till Honom, han som besegrade dödsriket och blev levande igen, som vi får komma.

Manna: Vi får komma till den levande Jesus


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar