onsdag

Det finns något bestående i en föränderlig värld (1 Pet 1:25)

"Men Herrens ord består i evighet. Det är detta ord som har förkunnats 
för er." (1 Pet 1:25)

Bibelversen börjar med ordet MEN. Det talar om att denna vers står inte talar om detsamma som förra versen, men om något helt annat.

Versen innan talar om att gräs, blommor och människor har en begränsad tid att tillgå. MEN det finns något som inte är begränsat i tid. Det är Guds ord som kommer att bestå i evighet.

Jesus säger själv: "Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall inte förgå." (Mark 13:31)

Dagens manna: Det finns något bestående i en föränderlig värld


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar