onsdag

Levande stenar (1 Pet 2:5)

"...då blir också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus." (1 Pet 2:5)

"När ni kommer till honom, den levande stenen" (vers 4), då blir vi också levande stenar".

Då vi kommer till honom blir vi mer och mer lika honom. Han är den levande stenen, och vi blir levande stenar. Då vi umgås med Jesus "förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av denna härlighet som kommer från Herren, Anden." (2 Kor 3:18).

En levande sten ger liv till många stenar som blir levande. Han som var död och blivit levande har makt att ge liv till oss som var döda stenar.

Guds son ger oss rätt att bli Guds barn (Joh 1:12).

Dagens manna: Levande stenar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar