torsdag

En levande bibel (1 Pet 2:12)

"Uppför er väl bland hedningarna, så att de som säger att ni är onda människor ser era goda gärningar och prisar Gud den dag han kommer." (1 Pet 2:12)
 
Det finns idag ett antal översättningar av Bibeln på svenska. De uttrycker sig på olika sätt och använder olika ord i sin översättning. Varje bibelöversättning försöker återge originalet på bästa sätt.

Våra liv är den bibel som de icke-troende läser (2 Kor 3:3). Hur väl stämmer vårt liv överens med originalet? De flesta människor som blir kristna, blir det för att de mött en kristen som de gärna skulle vilja bli lika. De flesta människor som inte blir kristna, väljer att inte bli kristna för att de mött en kristen som de absolut inte vill bli lika.

Uppmaningen i dagens bibelvers är att vi ska leva våra liv så att människor prisar Gud.

För en del år sedan brukade vi sjunga en sång med orden: "Vad hjälper det att säga du tror, då ditt liv slår ihjäl dina ord"

Dagens manna: En levande bibel

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar