söndag

För Herrens skull (1 Pet 2:13)

"Underordna er för Herrens skull all samhällsordning, det må vara kejsaren, som har den högsta makten" (1 Pet 2:13)
Varje samhällsordning måste ha regler och lagar för att fungera. Här uppmanas vi, "för Herrens skull", att underordna oss den samhällsordning som råder.

Den kristnes uppgift är inte att bryta lagar och förordningar som lagstiftarna bestämt. Det kan gälla allt från att följa trafikregler till den årliga självdeklarationen.

Men det finns gränser för underordnandet. Petrus säger själv "Man måste lyda Gud mer än människor" (Apg 5:29).

Vi kan komma i situationer där det rätta för en kristen är att bryta mot statsmaktens bestämmelser.
Daniel fortsätter till exempel att tillbe Gud, fastän myndigheterna pålade invånarna att tillbe kungen.

Antingen vi underordnar oss dem som har makten eller om vi på något område måste bryta mot det som har blivit bestämt ska vi göra allt "för Herrens skull".

Dagens manna: För Herrens skull

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar