lördag

Lydnadens barn (1 Pet 1:14)

«Ni är lydnadens barn, låt er inte styras av de begär som behärskade er medan ni ännu var okunniga” (1 Pet 1:14)

Att bli kristen innebär ett radikalt regimskifte. Innan du blev kristen styrdes du av dina egna önskningar och begär. Då du blir kristen låter du Jesus bli Herre i ditt liv. (Rom 10:10). 

Vår kärlek till Gud definieras utifrån vårt förhållande till Guds bud. Jesus säger: "Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig" (Joh 14:21). Det omvända måste oockså gälla: Om vi inte lyder Guds bud älskar vi inte Jesus, hur mycket vi än lovsjunger honom och säger att vi älskar honom.

Lydnad är inte en nådegåva. Det är någonting vi måste lära oss. Till och med Jesus fick gå i lydnadens skola: "Fastän han var Son, lärde han sig lydnad genom lidande" (Heb 5:8 FB).

Att lyda Jesus är inte bli slav under något, det handlar mer om att bli fri. Ett staket kan kanske upplevas som ett hinder, men det kan lika gärna uppfattas som ett skydd mot det som är utanför staketet.

Att lyda Jesus är inte en begräsning, det öppnar för nya möjligheter. Om vi inte lyder Jesus är vi begränsade till vår egen förmåga. Om vi lyder Jesus får vi gå i Hans kraft.

Att lyda Jesus innebär inte att jag går miste om allt som är roligt i livet. Det gör mitt liv rikare.

Det är av kärlek som pappa inte tillåter att hans tre-årige son får leka vid sidan av motorvägen, även om det från sonens perspektiv ser ut som om han går miste om något spännande.

Dagens manna: Jag får vara ett lydnadens barn

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar