fredag

Längtan efter andlig mat (1 Pet 2:2)

"Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade." (1 Pet 2:2)
Den rena, andliga mjölken står för grundläggande bibelundervisning. Genom att ta till oss den växer vi och kan ta till oss fast föda.

"Jag gav er mjölk, inte fast föda; den tålde ni ännu inte. Och ni tål den inte heller nu." (1 Kor 3:2)

"Ni borde vid det här laget själva vara lärare, men i stället behöver ni nu på nytt någon som lär er de första grunderna i Guds ord. Ni har återgått till att behöva mjölk i stället för fast föda." (Heb 5:12)

"Och den som lever på mjölk är ett spädbarn och kan inte fatta en undervisning om rättfärdighet." (Heb 5:13)

Tragedin i dessa verser var att de som hade varit kristna en längre tid, inte hade mognat utan fortsatte att leva som andliga spädbarn. Visst kan det vara fint att se ett litet spädbarn dricka ut nappflaskan, men då vuxna människor fortfarande dricker ur nappflaskan, då är det något som gått fel.

Då det gick så illa i den första tidens församling, är det inte otroligt att det kan vara situationen för kristna också i våra dagar.

Ett nyckelord i dagens bibelvers är "längta". Längtar vi efter mer andlig mat, eller är vi nöjda med det som är?

Dagens manna: Längtan efter andlig mat

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar