onsdag

Krig pågår (1 Pet 2:11)

"Mina kära, jag uppmanar er som bor här som främlingar att akta er för köttets begär, som för krig mot själen." (1 Pet 2:11)
De som mottog brevet från Petrus levde som främlingar och hade en kamp att utkämpa mot ondskan i världen och mot kristendomsfientliga värderingar i samhället.

Men här handlar det inte om den yttre kampen, utan om kriget som pågår i vårt inre. Uppslagsdelen till Bibel 2000 definierar ´köttet´ som "den syndiga och gudsfientliga människans naturliga läggning", och "det själviska hos människan".

Och även om vi har korsfäst vårt kött med alla dess lidelser och begär (Gal 5:24), pågår kampen i vårt inre och visar sig genom avund, frestelser, fiendskap, vrede och mycket annat som betecknas som köttets gärningar (Gal 5:19:21).

Uppmaningen handlar om att inte sluta fred och leva tillsammans med köttets begär i vårt inre, utan att inse att själen, vår vilja, ligger i ständigt krig mot köttet inom oss.

Dagens manna: Krig pågår!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar