torsdag

Den ratade blev vår frälsare (1 Pet 2:7)

"Äran tillfaller alltså er som tror. Men för dem som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten" (1 Pet 2:7)
Här citerar Petrus en profetisk hälsning från Psaltaren "Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten" (Ps 118:22).  I Petrusbrevet är det tydligt att hörnstenen är Jesus. Jesus, den som människorna ratade, är hörnstenen som vi kan bygga vårt liv på och som hela församlingen vilar på.

Jesus ratades och förkastades då han kom till jorden: "Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom" (Joh 1:11). Allra tydligast kommer det fram hur ratad Jesus var då folkhopen står och skriker "Korsfäst, Korsfäst" (Joh 19:6).

Men, denne Jesus som blev korsfäst, har blivit världens frälsare och den enda vägen till Gud Fader (Joh 14:6). Och genom honom som blev ratad av många har vi fått rätt att bli Guds barn. (Joh 1:12).

Dagens manna: Den ratade blev vår frälsare


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar