onsdag

Stort i Guds ögon (1 Pet 2:20)

"Vad är det för berömvärt i att tåligt ta emot hugg och slag när ni har felat? Men om ni står ut med att misshandlas när ni har gjort rätt, då är det något stort i Guds ögon." (1 Pet 2:20)
Här talas det om två slags lidanden. Lidande när vi gjort fel och lidande då vi gjort rätt. Utöver dessa två finns det naturligtvis andra slags lidanden. Till exempel lidande som vi kan drabbas av genom sjukdom eller olyckor, som varken beror på att vi gjort fel eller rätt.

I lidandet som kommer av att vi har gjort något fel, något brottsligt eller att vi avsiktligt skadat någon annan, finns inget berömvärt.

Däremot lidande som kommer av att vi gjort något rätt är stort i Guds ögon. Det kan vara att vi står upp för vår tro på Gud eller Bibeln, att vi försvarar den som mobbas, att vi vågar stå upp emot det som är politiskt korrekt om det politiskt korrekta står emot Gud.

Dagens manna: Stort i Guds ögon


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar