söndag

Allt blir nytt - Uppenbarelseboken 21

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 21"Och han skall torka alla tårar från deras ögon. Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga. Ty det som förr var är borta." Han som satt på tronen sade: "Se, jag gör allting nytt." (Upp 21:4-5 FB)

I kapitel 21 börjar den nya verkligheten. Det kommer en ny himmel och en ny jord (vers 1), och Gud själv ska vara hos sitt folk (vers 3).

I Guds nya verklighet är allt nytt. Där finns inga tårar, ingen sorg, ingen smärta och ingen död.

Rösten som talar med Johannes i synen säger: "Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten" (vers 6).

Det är en röst som talar om vad som ska komma. Men den talar också rätt in i vår tid. Vår törst, vårt behov är Guds möjlighet i våra liv. Den avgörande frågan är om jag längtar och törstar efter ett djupare liv i gemenskap med Jesus.

________________________
Innehåll:

Vers 1-8
En ny himmel och en ny jord. Det nya Jerusalem är församlingen, en brud smyckad för brudgummen. Ingen död, ingen sorg eller smärta ska finnas för det som var en gång är nu borta. Han som sitter på tronen säger: "Se, jag gör alltig nytt"

Vers 9-27
Syn om församlingen som det nya Jerusalem, Lammets hustru. Bara de som har sina namn skrivna i Livets bok får vara med i det nya Jerusalem.

________________________


Studiefrågor

Himmelen är för dem som har sitt namn skrivet i Livets bok

1. vv1-5, de finns de som påstår att människorna genom att omsätta sin  tro till aktiviteter, social rättvisa och andlig utveckling, kommer att förbättra mänskligheten så att den blir färdig för Jesu återkomst och att himmelriket kan förverkligas på jorden. Efter att ha läst Uppenbarelseboken så här långt håller du med om det? ... eller tror du att livet kommer att bli hårdare, med mer förföljelse av kristna, en större inteolerans mot kristendomen, helt till dess Jesus bryter in och regerar i tusen år?

2. v27, Är ditt namn skrivet i Livets bok?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar