torsdag

Världsekonomin kollapsar - Uppenbarelseboken 18

Bibelläsning: Uppenbarelseboken 18
"På en enda timme har denna stora rikedom ödelagts." (Upp 18:14 FB)
"Jordens köpmän gråter och sörjer över henne, eftersom ingen längre köper deras fartygslaster." (Upp 18:11 FB)

Hela världsekonomin som bygger på vilddjurets handelssystem (se kap.13) kollapsar plötsligt. Återigen ser vi att Johannes inte beskriver sin egen tid. Då fanns ingen världsekonomi. Om det på den tiden skulle uppstå handelsproblem i en by, tog det kanske en vecka innan nästa by fick reda på det.

Men här kollapsar världsekonomin på en enda timme. Det är bara sånt som sker i våra dagar, då hela världsekonomin hänger samman. Vi har redan upplevt några tillfällen då allt plötsligt rasar på världsmarknaden.

Men håll ut i alla dystra beskrivningar från Uppenbarelseboken. I nästa kapitel (kap.19) vänder det! Jesus kommer tillbaka! Håll ut - det är bara ett kapitel kvar!

"Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning" (Luk 21:28 FB)

_________________________
Innhåll:
Babylons fall

Vers 1-3
Ännu en ängel framträder och proklamerar Babylons fall

Vers 4-8
En röst från himlen varnar Guds folk att dra sig bort från Babylon för att undkomma de kommande plågorna

Vers 9-19
Klagosång över det fallna Babylon

Vers 20-24
Guds församling uppmanas till lovsång över det fallna Babylon och befrielse för Guds folk. I Babylon "fanns blodet från profeter och heliga och alla dem som slaktats på jorden" (vers 24)

_________________________


Studiefrågor


Guds dom faller slutligen över Babylon och förstör det

1. Då vi har läst kapitel 17 och nu kapitel 18, kan vi identifiera vem eller vad Babylon är?

2. Några har föreslagit att Babylon är en person, eller ett rike, eller en religion eller ett handelscentrum... kan vi veta något om det?

3. Om denna profetia handlar om framtiden, är det möjligt att en framtida generation kommer att kunna veta exakt vad/vem Babylon är och kunna identifiera det?

4. Vilken användning har vi av detta kapitel idag?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar